Adunarea generală a acționarilor an curent

Formulare, rapoarte și informații despre structură, convocări și dividente.

Adunarea generală a acționarilor an curent

Descriere raport
Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 20/21 octombrie 2021
Rezultat voturi AGOA
Rezultat voturi AGEA
Raport Curent Hotarari AGOA si AGEA
Convocator AGOA si AGEA – 20/21 octombrie 2021 – începând cu ora 11:00 pentru AGOA, respectiv cu ora 12:00 pentru AGEA
Formular Împuternicire specială AGOA - pct.2,3,4 si 5 - actualizat 07.10.2021
Formular Împuternicire specială AGOA - pct.2,3,4 si 5
Formular Împuternicire specială AGOA - pct.1,6,7 si 8
Formular Împuternicire specială AGEA
Formular Buletin de vot prin corespondenta AGOA - pct.2,3,4 si 5 - actualizat 07.10.2021
Formular Buletin de vot prin corespondenta AGOA - pct.2,3,4 si 5
Formular Buletin de vot prin corespondenta AGOA- pct.1,6,7 si 8
Formular Buletin de vot prin corespondenta AGEA
Regulament privind de desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor
Documente si note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi AGOA si AGEA 20/21 octombrie 2021
Proiect 1 hotarare AGOA
Proiect 2 hotarare AGOA
Proiect hotarare AGEA
Lista propuneri pentru pozitia de membrii ai Consiliului de Administratie -07.10.2021
Adresa actionar KMG International NV- propunere candidati
CV dl Lefter Razvan Stefan -07.10.2021
CV dl Avramov Ventseslav Petrov - 07.10.2021
CV dl Yedil Utekov - 07.10.2021
CV dl Abzal Doszhanov - 07.10.2021
CV dna Olga Turcanu - 07.10.2021
CV dl Eugeniu Moby Henke -07.10.2021
CV dl Laurentiu Madalin Coltanel - 07.10.2021
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 26/27 aprilie 2021
Rezultat voturi
Raport curent Hotarare AGOA
Raspunsuri la intrebarile formulate de actionari Rompetrol Well Services S.A
Completare ordine de zi AGOA – 26/27 aprilie 2021
Convocator AGOA – 26/27 aprilie 2021 – începând cu ora 11:00
Formular Împuternicire specială - pct.1,2,2(1),4,5,5(1),6,7 si 8 - actualizat 14.04.2021
Formular Împuternicire specială - pct.1,2,4,5,6,7 si 8
Formular Împuternicire specială - pct. 3
Formular Buletin de vot prin corespondenta pct.1,2,2(1),4,5,5(1),6,7 si 8 - actualizat 14.04.2021
Formular Buletin de vot prin corespondenta - pct.1,2,4,5,6,7 si 8
Formular Buletin de vot prin corespondenta - pct. 3
Regulament privind de desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor
Documente si note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi AGOA 26/27 aprilie 2021:
(1) Situatiile financiare individuale anuale pentru 2020
(2) Repartizarea profitului anului 2020
(3) Descarcarea de gestiune a administratorilor
(4) Bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de investiţii pentru anul 2021
(5) Politica de remunerare a structurii de conducere a Societăţii
(6) Remuneratia administratorilor
(7) Stabilirea " Datei de inregistrare", "Ex date" si " Data platii "
(8) Imputernicirea pentru semnarea si inregistrarea hotararilor AGOA
Proiect hotarare - actualizat 14.04.2021
Proiect hotarare
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30 martie 2021
Rezultat voturi
Hotarari AGEA
Completare ordine de zi AGEA - 29/30 martie 2021
Raport curent - solicitare KJK Balkan Holding S.a.r.l completare ordine de zi AGEA 29/30 martie 2021
Convocator AGEA – 29/30 martie 2021 – începând cu ora 11:00
Formular Împuternicire specială AGEA - actualizat 12.03.2021
Formular Împuternicire specială AGEA
Formular Buletin de vot prin corespondenta AGEA - actualizat 12.03.2021
Formular Buletin de vot prin corespondenta AGEA
Documente si note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi AGEA 29/30 martie 2021:
Nota 1 AGEA
Nota 2 AGEA
Nota 3 AGEA
Nota 4 AGEA
Proiect hotarare AGEA
Proiect hotarare AGEA nr.2
Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 28/29 ianuarie 2021
Completare raport curent 29.01.2021 privind pct.4 Hotarari AGEA-28.01.2021
Rezultat voturi AGOA
Rezultat voturi AGEA
PTR_RC Hotarari AGOA SI AGEA
Raspunsuri la intrebarile formulate de actionari Rompetrol Well Services S.A
Completare ordine de zi AGEA - 28/29 ianuarie 2021
Convocator AGOA și AGEA – 28/29 ianuarie 2021 – începând cu ora 11:00 – pentru AGOA, respectiv ora 11:00 – pentru AGEA
Formular Împuternicire specială AG0A - pct 1, 5 si 6
Formular Împuternicire specială AG0A - pct 2, 3 si 4 actualizat 15.01.2021
Formular Împuternicire specială AG0A - pct 2, 3 si 4
Formular Împuternicire specială AGEA - pct 4, 5, 5(1) 6 si 7 - actualizat 15.01.2021
Formular Împuternicire specială AGEA - pct 4, 5, 6 si 7
Formular Buletin de vot prin corespondenta AG0A - pct 1, 5 si 6
Formular Buletin de vot prin corespondenta AG0A - pct 2, 3 si 4 actualizat 15.01.2021
Formular Buletin de vot prin corespondenta AG0A - pct 2, 3 si 4
Formular Buletin de vot prin corespondenta AGEA - 4, 5, 5(1) 6 si 7 - actualizat 15.01.2021
Formular Buletin de vot prin corespondenta AGEA - pct 4, 5, 6 si 7
Documente si note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi AGOA si AGEA 28/29 ianuarie 2021:
Nota 1 AGOA
Nota 2, 3 si 4 AGOA
Nota 5 AGOA
Nota 6 AGOA
Raport Consiliul de Administratie - Pct 1 AGEA
Raport Consiliul de Administratie - Pct 2 AGEA
Raport Consiliul de Administratie - Pct 3 AGEA
Nota 4 AGEA
Nota 5 AGEA
Propunere KMG International NV politica de dividende
Nota 6 AGEA
Nota 7 AGEA
Proiecte hotarari AGOA
Proiect hotarare AGEA - actualizat 15.01.2021
Proiect hotarare AGEA
Lista propuneri pentru pozitia de membrii ai Consiliului de Administratie _15 ianuarie 2021
Adresa actionar KMG International NV- propunere candidati
CV - Dl. Yedil Utekov - 15.01.2021
CV - Dl. Abzal Doszhanov - 15.01.2021