Postat la 15.05.2023, 18:05 Comunicate de presă

COMUNICAT privind disponibilitatea raportului pentru trimestrul I 2023

Rompetrol Well Services S.A. (PTR) este una dintre cele mai importante companii de servicii speciale la sonda din Romania. Aceasta asigura o gama larga de servicii pentru sondele de petrol si gaze naturale din România şi Europa de Est (cimentări, stimulări, pompari diverse, teste de presiune, instrumentaţii, operaţiuni de tubare a sondelor, etc).


În primele trei luni ale acestui an, Compania a reuşit să demonstreze puterea de adaptare la condiţiile unei pieţe de upstream volatilă, menţinându-şi poziţia pe piaţa specifică de servicii conexe la sondă. Această evoluţie s-a reflectat şi în volumul operaţiilor realizate pentru clienţii noştri, în creştere cu 9% faţă de nivelul înregistrat în perioada similară din 2022.

Deşi în 2023 ne aşteptăm că piaţa să fie încă volatilă, cu un nivel scăzut de investiţii noi de la principalii noştri clienţi, estimăm că flexibilitatea Companiei în ceea ce priveşte tipul de servicii furnizate, alături de o poziţie financiară puternică, inclusiv numerar şi echivalente de numerar, va permite activităţii operaţionale să înregistreze un nivel similar cu cel estimat în bugetul aprobat.

Compania a continuat să îşi gestioneze toate angajamentele în condiţii de echilibru financiar, cu asigurarea tuturor disponibilităţilor de cash pentru achitarea integrală şi în termen a angajamentelor comerciale, a drepturilor salariale şi a datoriilor bugetare.
 

RON

 

 

 

 

T I 2023

T I 2022

T IV 2022

Venituri din exploatare, din care:

18,300,319

11,403,127

14,973,992

Servicii prestate

18,035,424

11,288,515

14,521,483

Cheltuieli de exploatare

(16,035,925)

(12,909,004)

(14,978,840)

Rezultat din exploatare

2,264,395

(1,505,877)

(4,848)

EBITDA *)

3,962,423

(443,764)

861,419

Venituri financiare nete

797,105

636,899

1,247,496

REZULTAT NET

2,515,073

(868,978)

1,037,696

*) EBITDA = Rezultat din exploatare - ajustari de valoare privind activele imobilizate si activele circulante - ajustari privind provizioanele


Rompetrol Well Services S.A. informează investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului pentru trimestrul I 2023. Raportul întocmit în conformitate cu legislaţia aplicabilă va fi pus la dispoziţia publicului începând cu 15 mai 2023 orele 18.00, în scris, la cerere, precum şi în format electronic, pe website-ul Societăţii: rompetrolwellservices.kmginternational.com/ Relaţia cu investitorii / Rezultate financiare şi rapoarte / Rapoarte interimare trimestriale.

Rompetrol Well Services S.A a fost înfiinţată în 1951 ca societate de stat în subordinea Ministerului Petrolului şi Chimiei, sub denumirea de “ICOTS - Întreprinderea de Cimentări, Operaţiuni şi Transporturi Speciale”. Din 1990, compania a devenit societatea comercială Petros Ploieşti şi a fost listată din 1998 la Bursă de Valori Bucureşti. Grupul Rompetrol (în prezent, KMG Internaţional) a preluat în 2000 pachetul majoritar de acţiuni, având în prezent o participaţie de 73%.

DIRECTOR GENERAL,

Georgian Ştefan Florea