Calendar financiar

Calendar de comunicare financiară a Rompetrol Well Services S.A. pentru anul 2023

Calendar de comunicare financiară a Rompetrol Well Services S.A. pentru anul 2023

Eveniment Dată
Prezentarea rezultatelor financiare preliminare, neauditate, individuale, pentru anul 2022 şi Trimestrul IV 2022 28 februarie 2023
Marţi
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale 2022 26 aprilie 2023 (prima convocare)/
27 aprilie 2023 (a doua convocare)

Miercur/Joi
Publicarea Raportului Anual 2022 27 aprilie 2023
Joi
Prezentarea rezultatelor pentru primul trimestru 2023 15 mai 2023
Luni
Prezentarea Raportului semestrial - rezultatelor financiare ale semestrului I şi trimestrului II 2023 10 august 2023
Joi
Prezentarea rezultatelor pentru trimestrul III şi ianuarie – septembrie 2023 15 noiembrie 2023
Miercuri
Conferinţe telefonice şi/sau întalniri cu investitorii şi analiştii financiari, după caz la solicitare