Calendar financiar

Calendar de comunicare financiară a Rompetrol Well Services S.A. pentru anul 2024

Calendar de comunicare financiară a Rompetrol Well Services S.A. pentru anul 2024

Eveniment Dată
Prezentarea rezultatelor financiare preliminare, neauditate, individuale, pentru anul 2023 şi Trimestrul IV 2023 29 februarie 2024
Joi
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale 2023 25 aprilie 2024 (prima convocare)/
26 aprilie 2024 (a doua convocare)

Joi/Vineri
Publicarea Raportului Anual 2023 26 aprilie 2024
Vineri
Prezentarea rezultatelor pentru primul trimestru 2024 15 mai 2024
Miercuri
Prezentarea Raportului semestrial - rezultatelor financiare ale semestrului I şi trimestrului II 2024 14 august 2024
Miercuri
Prezentarea rezultatelor pentru trimestrul III şi ianuarie – septembrie 2024 15 noiembrie 2024
Vineri
Conferinţe telefonice şi/sau întâlniri cu investitorii şi analiştii financiari, după caz la solicitare