Adunarea generală a acționarilor ediții anterioare

Formulare, rapoarte și informații despre structură, convocări și dividente.

Arhivă adunarea generală a acționarilor 2020

Descriere raport
Rezultat voturi AGOA
Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 27/28 aprilie 2020
Rezultat voturi AGEA
PTR_RC Hotarari AGOA si AGEA
Raspunsuri la intrebarile formulate de actionari Rompetrol Well Services S.A.
Clarificari completare ordine de zi AGOA 27 (28) aprilie 2020
Raport curent- Recomandari privind AGOA si AGEA din 27/28 aprilie 2020 in context COVID-19
Completare Ordine de zi AGOA 27/28 aprilie 2020
Convocator AGOA și AGEA – 27/28 aprilie 2020 – începând cu ora 10:00 – pentru AGOA, respectiv ora 11:00 – pentru AGEA
Formular Împuternicire specială AG0A - pct 1,2,2(1),2(2),2(3),4,5,8 si 9 actualizată 14 aprilie 2020
Formulare Împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor în AGOA - pct 1,2,4,5,8 si 9
Formular Împuternicire specială AGOA - pct 3,6,7 ,7(1) si 7(2) actualizata 14 aprilie 2020
Formulare Împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor în AGOA - pct 3,6 si 7
Formulare Împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor în AGEA
Formular Buletin de vot prin corespondență AG0A - pct 1,2,2(1),2(2),2(3),4,5,8 si 9 actualizat 14 aprilie 2020
Formulare Buletin de vot prin corespondență pentru AGOA - pct 1,2,4,5,8 si 9
Formular Buletin de vot prin corespondență AG0A - pct 3,6,7 ,7(1) si 7(2) actualizat 14 aprilie 2020
Formulare Buletin de vot prin corespondență pentru AGOA - pct 3,6, si 7
Formulare Buletin de vot prin corespondență pentru AGEA
Regulament privind de desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 1 - Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2019 - Situaţiile financiare anuale individuale pentru 2019
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 1 - Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2019 - Raportul Anual al Consiliului de Administraţie
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 6 şi Nota 7 - Încetarea mandatului de administrator şi alegerea unui nou administrator - Lista cu informaţii privind persoana propusă pentru funcţia de administrator
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 1 - Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2019 - FS MOF 2844
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 2 - Repartizarea profitului anului 2019
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 3 - Descărcarea de gestiune a administratorilor
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 4 - Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2020 - AGOA
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 4 - Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2020 - Buget 2020
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 4 - Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2020 - Plan de investitii 2020
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 5 - Stabilirea remuneraţiei lunare brute datorate pentru exerciţiul financiar 2020 membrilor Consiliului de Administraţie
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 6 şi Nota 7 - Încetarea mandatului de administrator şi alegerea unui nou administrator - AGOA
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 6 şi Nota 7 - Încetarea mandatului de administrator şi alegerea unui nou administrator - CV – Laurenţiu Mădălin Colţănel
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 6 şi Nota 7 - Încetarea mandatului de administrator şi alegerea unui nou administrator - Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaţilor
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 7(2) – Renumire auditor
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 8 - Stabilirea Datei de înregistrare şi a Ex-Date
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 9 - Împuternicirea în vederea semnării şi înregistrării hotărârilor AGOA
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGEA - Nota 1 - Înfiinţarea unui punct de lucru
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGEA - Nota 2 - Stabilirea Datei de înregistrare şi a Ex-Date
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGEA - Nota 3 - Împuternicirea în vederea semnării şi înregistrării hotărârilor AGOA
Proiecte hotărâri AGOA - Proiect Hotarare nr.1 AGOA
Proiecte hotărâri AGOA - Proiect Hotarare nr.2 AGOA
Proiecte Hotarâri AGOA - Proiect Hotarâre nr. 3 AGOA
Proiecte Hotarâri AGOA - Proiect Hotarâre nr. 4 AGOA
Proiecte Hotarâri AGOA - Proiect Hotarâre nr. 5 AGOA
Convocator AGEA – 27/28 ianuarie 2020
Proiecte hotărâri AGEA
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 27/28 ianuarie 2020
PTR_RC Hotarare AGEA
Rezultat voturi AGEA
Convocator AGEA – 29/30 martie 2021 – începând cu ora 11:00
Formular Imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in AGEA
Formular Buletin de vot prin corespondenta pentru AGEA
Nota de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGEA
Proiecte de Hotarari ale AGEA
Regulament privind desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor
Proiect hotarare AGEA nr.2

Arhivă adunarea generală a acționarilor 2018

Descriere raport
Rezultat voturi
PTR_RC AGOA 27_04_2018
COMPLETARE ordine de zi a AGOA din data de 27/30 aprilie 2018
Convocare AGOA – 27/30 aprilie 2018 – incepand cu ora 11:00 A.M.
Formulare imputerniciri speciale AGAO 27 apr. 2018
Formulare de Imputernicire speciala pentru AGOA din 27/30 aprilie 2018_Actualizat la 17 aprilie 2018
Formulare vot corespondenta AGAO 27 apr. 2018
Formular de vot prin corespondenta pentru AGOA din 27/30 aprilie 2018_Actualizat la 17 aprilie 2018
Proiecte Hotarari ale AGOA din 27/30 aprilie 2018_Actualizat la 17 aprilie 2018
Proiecte hotarari AGAO 27 apr. 2018
Material informativ AGAO 27 apr. 2018
Raport anual al administratorilor pentru 2017
Raportul auditorului situatii financiare pentru 2017
Material AGOA- pct. 6 de pe ordinea de zi - referitor la alegerea membrilor ce vor forma noul Consiliu de Administratie pentru un mandat incepand cu data de 29.04.2018
Lista propuneri pentru pozitia de membrii ai Consiliului de Administratie _17 aprilie 2018
Adresa actionar KMG International NV- propunere candidati
CV- Dl. Saduokhas Meraliyev _17 aprilie 2018
CV- Dl. Yerzhan Orynbassarov _17 aprilie 2018
CV- Dl. Timur Zhetpisbayev _17 aprilie 2018
CV- Dl. Olga Turcanu _17 aprilie 2018
CV- Dl. Eugeniu Moby Henke _17 aprilie 2018
Material AGOA – pct. 61 de pe ordinea de zi – referitor alegerea Ernst @ Young Assurance Services SRL ca auditor al Societatii – 17 aprilie 2018
Material AGOA – pct. 62 de pe ordinea de zi – referitor la numirea dlui Dan Alexandru IANCU membru independent in Comitetul de Audit– 17 aprilie 2018
Raport audit situatii financiare an 2013
CV-Dl Dan Alexandru Iancu_17 aprilie 2018
Declaratie independenta
Situatii financiare pentru 2017
Buget de investitii 2018
Buget 2018

Arhivă adunarea generală a acționarilor 2013

Descriere raport
RC convocare AGOA ro
Procura speciala AGOA ro
Formular vot corespondenta AGOA ro
Raportul anual al administratorilor 2012 ro
Declaratia Aplici sau Explici ro
Raportul auditorului (Opinia auditorului +situatiile financiare auditate)
Nota alegere administratori
Nota repartizare profit
Lista candidati propusi pentru functia de administrator
Buget venituri si cheltuieli + plan investitii_2013 ro
Nota descarcare gestiune
Nota buget
Nota_remuneratie administratori 2013
Nota_desfiintare punct de lucru Zadareni
Nota_Imputernicire
Informare privind drepturile de vot
Nota_data inreg
Proiect hotarare
RC Hotarare AGOA 300413 + rezultatul voturilor
Convocatorul AGEA din 13.06.2013
Raport curent_conv AGEA + schimbare Presed CA
Convocator AGOA_29 apr 2013
Raport Curent 22 mai 2013 completare ordine zi AGEA ro
Procura AGEA13.06.2013
Formular vot corespondenta AGEA 13.06.2013
nota: ref infiintarea unei sucursale in Iraq
nota: ref punctele noi introduse pe ordinea de zi AGEA
nota: ref imputernicire
nota: ref data inregistrare
Informare privind drepturile de vot
Proiect hotarare AGEA 13.06.2013
Rezultatul votului
Raportul Curent 13 iunie 2013 ref la hotararea AGEA_ro
Dividende 2012
Convocator AGEA 12 nov 2013
RC 081013 convocare AGEA in 12 nov 2013
Procura AGEA
Buletin vot corespondenta AGEA
Material informativ_integrarea RPSA Drilling Romania Libya in RWS
Nota ref data inreg
Nota ref imputernicire
Informare privind dreptul de vot
Proiect hotarare AGEA
PTR071113 decizie CA din 06 nov 2013
Raport curent 12 nov 2013 ref la hotararea AGEA