Adunarea generală a acționarilor ediții anterioare

Formulare, rapoarte și informații despre structură, convocări și dividente.

Adunarea generală a acționarilor ediții anterioare

Descriere raport
2018
Rezultat voturi
PTR_RC AGOA 27_04_2018
COMPLETARE ordine de zi a AGOA din data de 27/30 aprilie 2018
Convocare AGOA – 27/30 aprilie 2018 – incepand cu ora 11:00 A.M.
Formulare imputerniciri speciale AGAO 27 apr. 2018
Formulare de Imputernicire speciala pentru AGOA din 27/30 aprilie 2018_Actualizat la 17 aprilie 2018
Formulare vot corespondenta AGAO 27 apr. 2018
Formular de vot prin corespondenta pentru AGOA din 27/30 aprilie 2018_Actualizat la 17 aprilie 2018
Proiecte Hotarari ale AGOA din 27/30 aprilie 2018_Actualizat la 17 aprilie 2018
Proiecte hotarari AGAO 27 apr. 2018
Material informativ AGAO 27 apr. 2018
Raport anual al administratorilor pentru 2017
Raportul auditorului situatii financiare pentru 2017
Material AGOA- pct. 6 de pe ordinea de zi - referitor la alegerea membrilor ce vor forma noul Consiliu de Administratie pentru un mandat incepand cu data de 29.04.2018
Lista propuneri pentru pozitia de membrii ai Consiliului de Administratie _17 aprilie 2018
Adresa actionar KMG International NV- propunere candidati
CV- Dl. Saduokhas Meraliyev _17 aprilie 2018
CV- Dl. Yerzhan Orynbassarov _17 aprilie 2018
CV- Dl. Timur Zhetpisbayev _17 aprilie 2018
CV- Dl. Olga Turcanu _17 aprilie 2018
CV- Dl. Eugeniu Moby Henke _17 aprilie 2018
Material AGOA – pct. 61 de pe ordinea de zi – referitor alegerea Ernst @ Young Assurance Services SRL ca auditor al Societatii – 17 aprilie 2018
Material AGOA – pct. 62 de pe ordinea de zi – referitor la numirea dlui Dan Alexandru IANCU membru independent in Comitetul de Audit– 17 aprilie 2018
CV-Dl Dan Alexandru Iancu_17 aprilie 2018
Declaratie independenta
Situatii financiare pentru 2017
Buget de investitii 2018
Buget 2018
2017
Hotararea AGOA 270417 + rezultatul votului
RC_PTR240317_convocare AGOA 27.04.2017
Formular Imputernicire speciala AGOA_27 2017
Formular Buletin vot corespondenta AGOA 27.04.2017
Proiecte hotarari AGOA 27 apr 2017
Material informativ AGOA 27(28).04.2017
Raportul anual al administratorilor pentru anul financiar 2016
Raportul auditorului pentru anul financiar 2016+Situatii financiare 2016
BUGET_2017
Program investitii _2017
2016
PTR RC 290416
Hotararire AGA si rezultatul votului
RC Convocare AGOA 28.04.2016
Procura AGOA 28.04.2016
Buletin vot corespondenta AGOA 28.04.2016
Proiect hotarari AGOA 28.04.2016
MATERIAL INFORMATIV AGOA 28 04 2016
Lista cu informaţii candidati pt functia de administrator_11 aprilie 2016
CV Yerzhan Orynbassarov
CV Vadim Poletaev
Raport anual al administratorilor 2015
Raportul auditorului + Situatii financiare 2015
Buget de venituri si cheltuieli 2016
Plan investitii 2016
Raport Curent Convocare AGOA 28.04.2016
2015
RC convocare AGEA 22 07 2015
Materiale AGEA 22.07.2015
Hotararea AGEA 220715 + rezultatul voturilor
Raport curent - Hotarare AGEA
RC convocare AGOA 28.04.2015
RC convocare AGOA - ro
Formular Procura speciala
Procura speciala
Formular Buletin de vot prin corespondenta
Buletin de vot prin corespondenta
Materialele AGOA
Raport anual al administratorilor 2014
Situaţii financiare 2014
Raportul auditorului
Bugetul de venituri şi cheltuieli 2015
Programul de investiţii 2015
Material informativ
Proiect de hotărâre AGOA_DRAF
Raport curent conform CNMV
Hotararea AGOA 280415+ rezultatul votului
2014
Convocator AGOA 28.aprilie.2014
RC convocare AGOA - ro
Formular Procura speciala
Procura speciala AGAO 28 apr 2014
Formular Buletin de vot prin corespondenta
Buletin de vot prin corespondenta AGOA 28 apr 2014
Materiale AGOA
Raportul anual al administratorilor 2013
Situatii financiare 2013
Raport audit situatii financiare an 2013
Buget venituri si cheltuieli 2014
Material informativ aferent AGOA din 28/29.04.2014
Material for information purposes – OGMS from April 28 th /29 th, 2014
Nota repartizare profit/Note profit distribution
Proiect de hotarare AGOA
Candidatii propusi pentru functia de administrator
Baurzhan NUGUMANOV
Talgat ISSAYEV
Kuanysh KUDAIBERGENOV
Aizhan DYKANBAYEVA
Adrian-Ion STANESCU
Razvan-Stefan LEFTER
Cristian Robert Fader
Raportul curent ref Hotararea AGOA + rezultatul votului
2013
Convocator AGOA_29 apr 2013
RC convocare AGOA ro
Procura speciala AGOA ro
Formular vot corespondenta AGOA ro
Raportul anual al administratorilor 2012 ro
Declaratia Aplici sau Explici ro
Raportul auditorului (Opinia auditorului +situatiile financiare auditate)
Nota repartizare profit
Nota alegere administratori
Lista candidati propusi pentru functia de administrator
Nota descarcare gestiune
Buget venituri si cheltuieli + plan investitii_2013 ro
Nota buget
Nota_remuneratie administratori 2013
Nota_desfiintare punct de lucru Zadareni
Nota_Imputernicire
Informare privind drepturile de vot
Nota_data inreg
Proiect hotarare
RC Hotarare AGOA 300413 + rezultatul voturilor
Raport curent_conv AGEA + schimbare Presed CA
Convocatorul AGEA din 13.06.2013
Raport Curent 22 mai 2013 completare ordine zi AGEA ro
Procura AGEA13.06.2013
Formular vot corespondenta AGEA 13.06.2013
nota: ref infiintarea unei sucursale in Iraq
nota: ref punctele noi introduse pe ordinea de zi AGEA
nota: ref imputernicire
nota: ref data inregistrare
Informare privind drepturile de vot
Proiect hotarare AGEA 13.06.2013
Rezultatul votului
Raportul Curent 13 iunie 2013 ref la hotararea AGEA_ro
Dividende 2012
Convocator AGEA 12 nov 2013
RC 081013 convocare AGEA in 12 nov 2013
Procura AGEA
Buletin vot corespondenta AGEA
Material informativ_integrarea RPSA Drilling Romania Libya in RWS
Nota ref data inreg
Nota ref imputernicire
Informare privind dreptul de vot
Proiect hotarare AGEA
PTR071113 decizie CA din 06 nov 2013
Raport curent 12 nov 2013 ref la hotararea AGEA
2012
Convocator AGOA 26.04.2012
Procura speciala AGOA 26.04.2012
Buletin de vot prin corespondenta AGOA 26.04.2012
Material informativ AGOA 26.04.2012
Proiect Hotarare AGOA 26.04.2012
Raport anual 2011
Situatii financiare aferente an 2011
Nota repartizare profit aferent 2011
Opinie auditor ref situatii fin 2011
Buget 2012
Plan investitii 2012
Hotararea AGOA + rezultatul voturilor
Raport curent AGOA 26.04.2012
Dividende 2011
2011
Convocator AGOA 28.04.2011
Procura speciala AGOA 28.04.2011
Formular de vot prin corespondenta AGOA 28.04.2011
Material informativ AGOA 28.04.2011
Proiect Hotarare AGOA
Raport anual 2010 - draft
Bilant 2010 - draft
Nota repartizare profit
Lista cu informatii candidati propusi pentru functia de administrator
Buget 2011
Plan productie 2011
Plan investitii 2011
Hotarare AGOA+ rezultatul votului
Opinia auditorului
Financiare auditate 2010
Convocator AGEA - 05.09.2011
Material informativ AGEA - 05.09.2011
Anexa material informativ ref pct.1 ordine zi (extras proiect divizare Rominserv)
Proiect hotarare AGEA - 05.09.2011
Procura speciala AGEA - 05.09.2011
Buletin vot corespondenta AGEA - 05.09.2011
Hotarare AGEA + rezultatul votului
Raport Curent AGEA
Dividende 2010
Convocator AGAOE - 27(28).04.2010
2010
Model procura AGAO si formular de vot prin corespondenta AGAO
Model procura AGAE si formular de vot prin corespondenta AGAE
Materiale AGA
Draftul de hotarare AGAE
Materialul informativ AGAOE
Raport auditor privind situatiile financiare 2009 si raport administrator 2009
Lista candidati CA
Dividende 2009
Raport curent 30.09.2010
2009
AGAO din 27(28).04.2009
Procura AGAO
Raport curent
Raportul auditorului privind: situatiile financiare 2008 si raportul anual 2008
Buget RWS 2009
Material informativ
Plan investitii RWS 2009
Candidati ptr CA
Plan productie RWS 2009
Dividende 2008
2008
Convocator AGOA 18.04.2008
Buget de venituri si cheltuieli 2008
Plan investitii 2008
Plan productie 2008
Material informativ
Procura AGAO
Convocarea AGEA din 19(20).06.2008
Procura AGEA
Raport Curent 09.09.2008
2007
Convocator - AGOA 25.04.2007 ( 35 Kb doc)
Invalidare AGAE 27.06.2007 - prima convocare
Material Informativ AGEA 27(28).06.2007
Hotarare AGAE 28.06.2007
Comunicat notificare MEI- Roemenie&Bulgarije Fonds N.V. - 02.07.2007
Raportului Curent ref. convocare AGA din 05(06).09.2007
Raport Curent 14.09.2007