Guvernanța Corporativă

ROMPETROL WELL SERVICES crede în premisa fundamentală că o bună guvernanță corporativă este esențială pentru succesul organizației.

Dezvoltarea unei bune guvernanțe corporative de către ROMPETROL WELL SERVICES contribuie la protejarea intereselor acționarilor, întrucât sprijină maximizarea valorii deținute în companie pe termen lung, și în stimularea atenției investitorilor asupra companiei, prin transparentizarea și eficientizarea activităților și proceselor din cadrul companiei. În acest mod, investitorilor li se asigură informații corecte, de calitate și diseminate la timp pentru a putea lua decizii de investiție.

Guvernanța corporativă a ROMPETROL WELL SERVICES S.A. cuprinde ansamblul regulilor prevăzute de Actul Constitutiv, de Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București și de celelalte reglementări interne, prin care se reglementează conducerea și controlul activității Societății.

În scopul îmbunătățirii propriului sistem de guvernanță corporativă, ROMPETROL WELL SERVICES S.A. aderă la Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București și aplică, în mod voluntar, prevederile codului, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor legale aplicabile Societății.