Oameni

Diversitatea și stabilitatea angajaților noștri reflectă sistemul de credințe și cultura organizațională pe care ne bazăm activitățile.

La sfârșitul anului 2022, Rompetrol Well Services avea un număr de 137 de angajați, iar obiectivul nostru este de a garanta locuri de muncă sigure, bazate pe respect și lipsite de discriminare, în care aceștia să se simtă incluși. Prevederile anti-discriminare sunt incluse în contractele colective de muncă și în regulamentele interne în vigoare.

137 angajați
115 angajați de sex masculin
22 angajați de sex feminin

9,13 numărul mediu de ore de formare profesională per angajat

1.252 ore de formare profesională oferite 72 angajați

În 2022 nu au fost raportate incidente având ca motiv discriminarea.

Pentru anul 2022, contribuția totală pentru sănătate, pensii și asigurări sociale plătită de Rompetrol Well Services în România a fost de 931.268 USD.

Angajamentul nostru față de siguranță se extinde dincolo de angajați, până la parteneri și furnizori, clienții și comunitățile în care ne desfășurăm activitatea. Abordarea noastră bazată pe gestionarea riscurilor urmează un set clar de standarde, aliniate cu normele de reglementare naționale și internaționale.

Sistemul de management QHSE Rompetrol Well Services reflectă prevederile unui set exhaustiv de cerințe legale în vigoare, grupate în aproximativ 27 de documente (legi, decrete, ordonanțe) și își bazează principiile pe proceduri interne detaliate de evaluare a riscurilor. Toți angajații Rompetrol Well Services sunt acoperiți de sistemul de management QHSE în vigoare.

Ca parte a sistemului său de gestionare a sănătății și securității ocupaționale, compania a pus în aplicare campanii de conștientizare a siguranței rutiere, monitorizarea GPS a flotei și programe de conducere defensivă pentru a asigura siguranța transportului (indicatorii sunt raportați în cadrul reuniunilor săptămânale ale conducerii).

Cu 238.047 de ore lucrate în 2022, Rompetrol Well Services nu a înregistrat decese sau accidente de muncă.

Instruirile în materie de sănătate și securitate în muncă sunt oferite în mod regulat, în conformitate cu legislația în vigoare:

 • Instruire privind cerințele legale (lunar)
 • Matricea de formare profesională
 • Alte cursuri de formare profesională pentru dezvoltarea abilităților (șoferi stivuitoriști, șoferi profesioniști, IWCF, Bosiet)
 • Plan anual de training
 • Formări în domeniul siguranței rutiere

Pentru a îmbunătăți performanța companiei în materie de sănătate și siguranță, în 2022 au fost aplicate măsuri specifice:

 • Căsuța poștală SSM și raportare SSM
 • Audituri de siguranță, BBS
 • Planuri de audit intern
 • Investigarea incidentelor în conformitate cu legislația națională aplicabilă
 • JSA și evaluarea riscurilor pentru toate operațiunile
 • Training-uri obligatorii, Formări profesionale
Ca parte a sistemului său de management SSM, compania oferă campanii de conștientizare a siguranței rutiere, monitorizare GPS a flotei și programe de conducere defensivă pentru a asigura siguranța transportului (indicatorii sunt raportați în ședințele săptămânale de management).

Vedeți mai multe despre performanța noastră în raportul de sustenabilitate al Grupului 2022