Oameni

Diversitatea și stabilitatea angajaților noștri reflectă sistemul de credințe și cultura organizațională pe care ne bazăm activitățile.

La sfârșitul anului 2021, Rompetrol Well Services avea un număr de 149 de angajați, iar obiectivul nostru este de a garanta locuri de muncă sigure, bazate pe respect și lipsite de discriminare, în care aceștia să se simtă incluși. Prevederile anti-discriminare sunt incluse în contractele colective de muncă și în regulamentele interne în vigoare.

În 2021 nu au fost raportate incidente având ca motiv discriminarea.

Pentru anul 2021, contribuția totală pentru sănătate, pensii și asigurări sociale plătită de Rompetrol Well Services în România a fost de 1.004.892 USD.

Angajamentul nostru față de siguranță se extinde dincolo de angajați, până la parteneri și furnizori, clienții și comunitățile în care ne desfășurăm activitatea. Abordarea noastră bazată pe gestionarea riscurilor urmează un set clar de standarde, aliniate cu normele de reglementare naționale și internaționale.

Sistemul de management QHSE Rompetrol Well Services reflectă prevederile unui set exhaustiv de cerințe legale în vigoare, grupate în aproximativ 27 de documente (legi, decrete, ordonanțe) și își bazează principiile pe proceduri interne detaliate de evaluare a riscurilor. Toți angajații Rompetrol Well Services sunt acoperiți de sistemul de management QHSE în vigoare.

Cu 255.620 de ore lucrate în 2021, Rompetrol Well Services nu a înregistrat decese sau accidente de muncă.

Vedeți mai multe despre performanța noastră în raportul de sustenabilitate al Grupului 2021