Abordarea privind sustenabilitatea

Sustenabilitatea este o abordare responsabilă și asumată pentru industria noastră și este aplicată atât la nivel corporativ de acțiune cât și individual. Este un mod de îmbunătățire continuă, în relația cu mediul înconjurător, oamenii noștri, comunitate și planurile noastre ambițioase de viitor.

În calitate de companie membră a KMG International, aderăm la cele mai bune standarde internaționale și recunoaștem partea noastră de contribuție la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite.

În toate operațiunile noastre aplicăm practici echitabile de muncă, respectăm legislația în vigoare cu privire la relațiile de muncă, confidențialitatea datelor personale și drepturile omului, și înglobăm principiile Declarației Universale a Drepturilor Omului.

În ceea ce privește etica, drepturile omului, mecanismele de consiliere și de soluționare a plângerilor, politica anti-corupției/anti-mită, managementul riscurilor, avem politici care se aplică tuturor angajaților noștri, dar și stakeholderilor.

Codul nostru de etică și conduită în afaceri promovează valorile și principiile etice. Acesta poate fi citit aici:

Coduri de etică

Nume Vizualizează
Codul de etică și conduită profesională Vezi aici
Codul de etică furnizori Vezi aici
Politica de Prevenire a Mitei și Corupției Vezi aici

Rompetrol, membru al Pactului Global al Națiunilor Unite (UNGC)

Rompetrol continuă să raporteze progresul ESG ca membru al Pactului Global al Națiunilor Unite (UNGC), obținând statutul de GC Advanced (principii de raportare ESG avansate).

UNGC este o inițiativă globală ce încurajează adoptarea și implementarea politicilor de sustenabilitate în companii. Ca membri, beneficiem de o platformă pentru dezvoltarea angajamentului nostru față de responsabilitatea corporativă și de un cadru global recunoscut pentru comunicarea politicilor și practicilor de ESG.

Strategia 2021-2023 a Națiunilor Unite cerea companiilor să demonstreze îmbunătățirea continuă în implementarea Agendei 2030 privind dezvoltarea durabilă, a Acordului de la Paris privind schimbările climatice și a celor zece principii ale Pactului Global al ONU.

Printre participanții la UNGC se numără peste 16.000 de companii și 3.000 de semnatari non-business, aceasta fiind cea mai mare inițiativă de sustenabilitate și responsabilitate corporativă din lume, dedicată drepturilor omului, muncii echitabile, protecției mediului și combaterii corupției.

KMG International este membru UNGC din 2015.