Abordarea privind sustenabilitatea

Sustenabilitatea este o abordare responsabilă și asumată pentru industria noastră și este aplicată atât la nivel corporativ de acțiune cât și individual. Este un mod de îmbunătățire continuă, în relația cu mediul înconjurător, oamenii noștri, comunitate și planurile noastre ambițioase de viitor.

În calitate de companie membră a KMG International, aderăm la cele mai bune standarde internaționale și recunoaștem partea noastră de contribuție la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite.

În toate operațiunile noastre aplicăm practici echitabile de muncă, respectăm legislația în vigoare cu privire la relațiile de muncă, confidențialitatea datelor personale și drepturile omului, și înglobăm principiile Declarației Universale a Drepturilor Omului.

În ceea ce privește etica, drepturile omului, mecanismele de consiliere și de soluționare a plângerilor, politica anti-corupției/ anti-mită, managementul riscurilor, avem politici care se aplică tuturor angajaților noștri, dar și stakeholderilor.

Codul nostru de etică și conduită în afaceri promovează valorile și principiile etice. Acesta poate fi citit aici:

Coduri de etică

Nume Vizualizează
Codul de etică și conduită profesională Vezi aici
Codul de etică furnizori Vezi aici