Mediu

Ne-am angajat să ne desfășurăm activitatea cu respect pentru mediul înconjurător și să protejăm apa, aerul și solul din zonele în care operăm. Lucrăm continuu pentru a ne îmbunătăți performanța de mediu, pentru a ne reduce impactul asupra mediului și pentru a maximiza utilizarea eficientă a resurselor.

Operăm în conformitate cu cele mai bune practici disponibile, iar acest lucru se reflectă în deciziile pe care le luăm.

Rompetrol Well Services își desfășoară activitatea în conformitate cu standardele internaționale.

Operațiunile Rompetrol Well Services sunt certificate conform standardului de management de mediu ISO14001, care este reînnoit periodic. Ori de câte ori apar schimbări în activitatea pe care o desfășoară compania, evaluarea impactului asupra mediului este revizuită și actualizată.

O parte din obiectivele incluse în Planul de management de mediu vizează următoarele:

 1. Implementarea inițiativelor de sustenabilitate în cadrul organizației:
  • Eliminarea deșeurilor de plastic din cadrul companiei 100% - rată de valorificare
  • Optimizarea consumului de energie electrică și gaze prin utilizarea lămpilor LED și folosirea de noi centrale termice cu consum redus de energie
  • Reducerea consumului de hârtie prin arhivarea electronică
 2. Monitorizarea și implementarea aspectelor de mediu impuse prin autorizațiile de mediu.
 3. Monitorizarea periodică a spațiilor amenajate pentru colectarea deșeurilor și depozitarea acestora în condiții de siguranță.
 4. Instruirea în domeniul protecției mediului a persoanelor care lucrează pentru și în numele organizației.
 5. Prevenirea oricăror poluări accidentale.
Țintă: 0 poluare accidentală cauzată de angajații Rompetrol Well Services.

Toți subcontractorii noștri trebuie să respecte toate cerințele de protecție a mediului impuse prin contract și prin Convenția SSM-SU-Mediu.

Pentru a preveni scurgeri accidentale de hidrocarburi, substanțe periculoase sau alte materiale în mediul înconjurător, Rompetrol Well Services urmează un set cuprinzător de politici și proceduri interne care includ un plan de intervenție în caz de urgență, pregătirea pentru situații de urgență și capacitatea de răspuns și un plan de prevenire a poluării accidentale. Există un plan de exerciții anuale implementat în toate punctele de lucru Rompetrol Well Services.

În perioada de raportare nu s-au înregistrat poluări accidentale sau plângeri din partea comunităților locale.

În 2021, Rompetrol Well Services a folosit în operațiunile sale 3.311 tone de ciment, 191 de tone de aditivi și 11,4 tone de substanțe enzimatice. Procentul de materiale procesate utilizate în cadrul serviciilor organizației în perioada de raportare a fost de 100%.

0% deșeuri rezultate din procesele noastre tehnologice.

Materii prime (tone) 2021 2020 2019
Ciment 3.311 2.555 5.226
Adezivi 192 251 366
Enzime 11.4 13 5

Consumul de energie este monitorizat în permanență. Am redus consumul de energie cu 23,89% în 2021 față de 2019.

Consum de energie 2021 2020 2019
Electricitate (MWh) 273.06 268.26 359.5
Gaze naturale (MWh) 1817.54 1620.93 1487.09

Apa utilizată este furnizată de companiile locale de distribuție a apei.

(megalitri) 2021 2020 2019
Apă extrasă 22.34 21.86 22.66
Apă de suprafață 19.68 18.30 19.44
Apă de la terți 2.66 3.56 3.22
Apă deversată 22.34 21.86 22.66

Fluxul de gestionare a deșeurilor este monitorizat în conformitate cu planul de gestionare a deșeurilor. Subcontractorii sunt responsabili de gestionarea deșeurilor proprii generate.

În 2021, au fost generate 68,7 tone de deșeuri nepericuloase, 47,3 tone au fost reciclate și 21,3 tone au fost eliminate. Rompetrol Well Services a înregistrat 0,25 tone de deșeuri periculoase. Compania are încheiat un contract cu un operator autorizat care are obligația de a valorifica cel puțin 60% din cantitatea totală de ambalaje introduse pe piață (din importuri proprii de materii prime).

În anul 2021 nu au fost înregistrate poluări accidentale ale solului sau ale aerului.

2021

Cod Categoria de deșeuri (tone) Generate Reciclate Eliminate Stocate
20 03 01 Deșeuri municipale amestecate 21.33 - 21.33 0.00
17 04 05 Fier și oțel 33.23 33.23 - 0.00
12 01 01 Pilitura și span feros 0.40 0.40 - 0.00
20 01 01 Hârtie și carton 0.63 0.63 - 0.00
15 01 02 Ambalaje de materiale plastice 8.02 8.02 - 0.00
15 01 02 Plastic (PET) 0.14 0.14 - 0.00
15 01 01 Ambalaje de hârtie și carton 0.16 0.16 - 0.00
16 01 03 Anvelope scoase din uz 3.46 3.46 - 0.00
13 02 05* Uleiuri minerale 0.00 0.00 - 0.25
20 01 36 Echipamente electrice și electronice casate 1.30 1.30 - 0.00
TOTAL (Tone) 68.67 47.33 21.33 0.25

Deșeurile generate de companie sunt gestionate în conformitate cu prevederile legale privind gestionarea deșeurilor. Rompetrol Well Services are în vigoare un plan de prevenire a generării deșeurilor, împreună cu planuri de gestionare a deșeurilor pentru fiecare punct de lucru, cu obiective și ținte clare și actualizate periodic. Cea mai mare cantitate de deșeuri provine de la materialele de ambalare, deșeurile municipale și obiecte de inventar casate. Toate deșeurile sunt depozitate pe categorii de deșeuri în recipiente etichetate corespunzător.

Emisii

SCOP 1 2021 2020 2019
Emisii mobile (motorină) – autovehiculele companiei (tone CO2) 1675 1707 2588
Emisii mobile (motorină) – echipamente (tone CO2) 22 11 7
Emisii Mobile (benzină) – autovehiculele companiei (tone CO2) 4 8 11
Gaze pentru încălzire (tone CO2) 351 308 281
TOTAL 2053 2034 2886
SCOP 2 2021 2020 2019
Electricitate (tone CO2) 58 57 73
TOTAL 58 57 77
INTENSITATE EMISII GES 2021 2020 2019
Total CO2 emisii: Scop 1+2+3 (tone) 6.468,94 6.399,28 8.122,74
Vânzări (ron) 44.597.156 47.667.818 66.135.769
Scop 1+2+3 (tone CO2 / vânzări (ron) 0,000145 0,000134 0,000123

*Scop 3 în conformitate cu GHG Protocol.