Mediu

Ne-am angajat să ne desfășurăm activitatea cu respect pentru mediul înconjurător și să protejăm apa, aerul și solul din zonele în care operăm. Lucrăm continuu pentru a ne îmbunătăți performanța de mediu, pentru a ne reduce impactul asupra mediului și pentru a maximiza utilizarea eficientă a resurselor.

Operăm în conformitate cu cele mai bune practici disponibile, iar acest lucru se reflectă în deciziile pe care le luăm.

Rompetrol Well Services își desfășoară activitatea în conformitate cu standardele internaționale.

Operațiunile Rompetrol Well Services sunt certificate conform standardului de management de mediu ISO14001, care este reînnoit periodic. Ori de câte ori apar schimbări în activitatea pe care o desfășoară compania, evaluarea impactului asupra mediului este revizuită și actualizată.

O parte din obiectivele incluse în Planul de management de mediu vizează următoarele:

 1. Implementarea inițiativelor de sustenabilitate în cadrul organizației:
  • Eliminarea deșeurilor de plastic din cadrul companiei 100% - rată de valorificare
  • Optimizarea consumului de energie electrică și gaze prin utilizarea lămpilor LED și folosirea de noi centrale termice cu consum redus de energie
  • Reducerea consumului de hârtie prin arhivarea electronică
 2. Monitorizarea și implementarea aspectelor de mediu impuse prin autorizațiile de mediu.
 3. Monitorizarea periodică a spațiilor amenajate pentru colectarea deșeurilor și depozitarea acestora în condiții de siguranță.
 4. Instruirea în domeniul protecției mediului a persoanelor care lucrează pentru și în numele organizației.
 5. Prevenirea oricăror poluări accidentale.
Țintă: 0 poluare accidentală cauzată de angajații Rompetrol Well Services.

Solicităm tuturor contractorilor noștri să implementeze prevederile convențiilor HS-ES-E, respectând legislația și furnizând echipamente care respectă parametrii de emisii pentru gazele cu efect de seră (GES), precum NOx, CO, SOx, PM, și nivelul de zgomot. În plus, este crucial ca toți contractorii noștri pentru transport să respecte legislația în vigoare, deoarece ne preocupă reducerea amprentei de carbon și minimizarea impactului asupra mediului.

Pentru a preveni scurgeri accidentale de hidrocarburi, substanțe periculoase sau alte materiale în mediul înconjurător, Rompetrol Well Services urmează un set cuprinzător de politici și proceduri interne care includ un plan de intervenție în caz de urgență, pregătirea pentru situații de urgență și capacitatea de răspuns și un plan de prevenire a poluării accidentale. Există un plan de exerciții anuale implementat în toate punctele de lucru Rompetrol Well Services.

În perioada de raportare nu s-au înregistrat poluări accidentale sau plângeri din partea comunităților locale.

Consumul de energie este monitorizat în permanență.

Consumul de energie în cadrul organizației
2022 2021 2020
Combustibili 6811,184MWh 
678.855 l
6177,277MWh 
615.675 l
6265,33MWh 
624.451 l
Motorină pentru instalația de producere a căldurii 11.205 l 8.119 l 4.046 l
Motorină pentru mobilitate 666.039 l 605.686 l 616.960 l
Benzină pentru mobilitate 1.611 l 1.870 l 3.444 l
Electricitate 62,10 tCO2e
286Mwh
Factor de emisie 217,24 kgCO2e / MWh
59,44 tCO2e
274Mwh
Factor de emisie 217,24 kgCO2e / MWh
58,28 tCO2e
268Mwh
Factor de emisie 217,24 kgCO2e / MWh
Ardere gaze naturale 137.746 m3
1.468 MWh
Factor de emisie 1,9 kgCO2e / m3
286,12 tCO2e
171.770 m3
1.818 MWh
Factor de emisie 1,9 kgCO2e / m3
326,36 tCO2e
150.592 m3
1.621 MWh
Factor de emisie 1,9 kgCO2e / m3
286,12 tCO2e

Apa utilizată este furnizată de companiile locale de distribuție a apei.

Megalitri 2022 2021 2020
Apă extrasă 21,04 22,36 21,87
Apă de suprafață 18,03 19,68 18,30
Apă de la terți 3,01 2,68 3,57
Apă deversată 21,001 22,340 21,86
Apă consumată (ML)
Apă extrasă – apă deversată
0,04 0,02 0,02

Fluxul de gestionare a deșeurilor este monitorizat în conformitate cu planul de gestionare a deșeurilor. Subcontractorii sunt responsabili de gestionarea deșeurilor proprii generate.

Pentru a îmbunătăți sistemul de gestionare a deșeurilor și a asigura o eficiență maximă, am implementat un sistem care include containere speciale pentru fiecare tip de deșeu în locațiile corespunzătoare. Menținem o evidență lunară a cantității de deșeuri generate și le înregistrăm într-un fișier de gestionare a deșeurilor, clasificat în funcție de codul deșeurilor. Pentru a ne asigura că deșeurile sunt gestionate în mod responsabil, am contractat companii autorizate pentru a colecta lunar deșeurile din fiecare locație.

2022 Managementul deșeurilor
Cod Categoria de deșeuri (tone) Generate Reciclate Eliminate
20 03 01 Deșeuri municipale amestecate 31,460 0,000 31,460
17 04 05 Fier și oțel 12,400 12,400 -
12 01 01 Pilitură și șpan feros 0,000 0,000 -
20 01 01 Hârtie și carton 0,360 0,360 -
15 01 02 Ambalaje de materiale plastice 10,398 10,398 -
15 01 02 Plastic (PET) 0,196 0,196 -
15 01 01 Ambalaje de hârtie și carton - - -
16 01 03 Anvelope scoase din uz 0,002 0,000 0,002
13 02 05* Uleiuri minerale 0.850 0.850 -
20 01 36 Echipamente electrice și electronice casate - - -
07 02 99 Alte deșeuri nespecificate (cum ar fi cauciuc) 1,400 1,400 -
10 11 03 Fibră de sticlă 2,500 2,500 -
16 01 07 Filtre de ulei 0,260 0,260 -
16 03 05* Deşeuri organice cu conţinut de substanţe periculoase 0,840 0,840 -
20 01 21* Tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur 0,015 0,015 -
15 01 11* Ambalaje metalice 0,540 0,540 -
08 03 17* Deşeuri de tonere de imprimante 0,030 0,030 -
TOTAL (Tone)   61,251 29,789 31,462

Rompetrol Well Services are în vigoare un plan de prevenire a generării deșeurilor, împreună cu planuri de gestionare a deșeurilor pentru fiecare punct de lucru, cu obiective și ținte clare și actualizate periodic. Cea mai mare cantitate de deșeuri provine de la materialele de ambalare, deșeurile municipale și obiecte de inventar casate.

Emisii

SCOP 1 2022 2021 2020
  2.069,49 tCO2 1.987,94 tCO2 1.970,76 tCO2
SCOP 2 2022 2021 2020
  62,10 tCO2 59,32 tCO2 58,28 tCO2
SCOP 3 2022 2021 2020
  3.491,40 tCO2 3.386,92 tCO2 2.597,98 tCO2
Intensitate emisii GES Scop1+Scop2+Scop3/vânzări
2022 2021 2020
0,00010703 0,00012185 0,00009707
Reducerea emisiilor de GES 2022 vs 2021 2022 vs 2020
  13,85% scădere 9,31% creștere