Servicii acidizare

RWS pune la dispoziţie personal, echipamente şi serviciile pentru efectuarea operaţiilor de stimulare acidă, ce constau în injectarea sub presiune a diverselor amestecuri de soluţii în matricea rocilor de zăcământ.

Serviciile includ: stimulare acidă a gresiilor, tratamente acidizări sub presiune, injecție cu CO2.

Echipament

  • agregate de acidizare
  • cisterne pentru transport acid și CO2
  • unităţi pentru filtrarea apei de la sondă

Agregate pompare acid, montate pe șasiu

  • putere hidraulică maximă: 350 BHP
  • rată pompare: 50 - 1.000 l/min
  • presiune maximă de lucru: 10.000 psi