Servicii de cimentare

RWS cimentează în medie 250 de coloane şi linere pe an, cu adâncimi cuprinse între 50m şi 5500m.

Cimentari primare

 • cimentări de coloane
 • cimentări de linere
 • cimentări cu paste de ciment cu densităţi cuprinse între 1,30 si 2,30 kg/dm3
 • cimentări etajate

Cimentări de remediere

 • abandonări de sonde
 • dopuri reluare gaură
 • dopuri pentru prevenirea pierderilor de circulaţie
 • cimentări sub presiune
 • izolarea apei sau a gazelor din sondă
 • controlul sondelor

Media cimentărilor dop – 150 operaţii pe an.

Pompări diverse

 • teste de integritate
 • spălări de sonde
 • circulaţii
 • teste de presiune

Echipamentele de pompare ale Rompetrol Well Services sunt proiectate şi construite pentru a opera şi presta servicii în condiţiile de la sonde. Fiecare utilaj este verificat şi calibrat cu mare atenţie inainte de a fi trimis la sondă. Înainte de fiecare operaţie, pastele de ciment şi celelalte fluide din sondă sunt testate în laboratorul propriu RWS.

Echipament

 • Agregate de cimentare cu două linii, montate pe șasiu sau trailer:
  • Putere hidraulică maximă: 2 x 600 BHP
  • Presiunea maximă de lucru: 10.000 psi
  • Debit maxim: 2.000 l/min per pompă
 • Mixere de ciment cu recirculare
 • Unitate de mixare, montată pe trailer, capacitate 150 bbl
 • Siloz ciment: capacitate 40 ÷ 80 MT
 • Autocontainere transport ciment: capacitate 10 ÷ 25 MT
 • Habe cu agitator: capacitate 20 ÷ 30 mc

Laborator ciment

Laboratorul RWS are toată aparatura necesară pentru efectuarea testelor şi analizelor în conformitate cu Specificaţia 10A API/Practici recomandate 10B API pentru testarea cimenturilor de sonda. Testările pot fi efectuate zilnic, 24 de ore din 24, cu un personal cu înaltă calificare.

 • control fizic al calitaţii Cimentului Clasa G
 • control fizic al calitaţii produselor de cimentare ale Beneficiarului
 • test de pompabilitate la temperatură şi presiunea de la talpa sondei pană la 200 °C (BHCT) şi 20.000 psi (BHP)
 • reologia pastei de ciment
 • test de separare a apei din pastele de ciment
 • test de verificare a rezistenţei la compresiune a pietrei de ciment (prin spargere)
 • test de verificare a rezistenţei la compresiune a pietrei de ciment (cu UCA)
 • test de verificare a rezistenţei statice de gel (cu SGSA)
 • test de filtrare la mediul ambiant şi în condiţii de sondă
 • densitatea pastei de ciment
 • teste de compatibilitate între fluidul de foraj, pachet de separare şi pasta de ciment