Termeni și condiții

Definiții și termeni

Furnizor: Societatea Comercială KMG International N.V. și /sau alte societăți affiliate grupului KMG INTERNAȚIONAL N.V., numită în continuare și “Rompetrol”

Utilizator: persoana fizică / persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin intermediul site-ului www.kmginternational.com precum și a site-urilor societăților afiliate grupului KMG Internațional și care și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice de utilizare a site-ului din secțiunea Termeni și Condiții.

Site – www.rompetrol-rafinare.ro și site-urile societăților afiliate grupului: www.kmginternational.com, www.rompetrolwellservices.ro, www.rominserv.ro, www.rominservvalves.ro, www.rqc.ro.  


Conținut

- Întregul conținut al site-ului incluzând fără a se limita la - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, interfață, audio/videoclipuri, content editorial precum și scriptul și software-ul utilizat pentru a implementa Site-ul sunt proprietatea Rompetrol și pot fi utilizate exclusiv numai pentru utilizarea acestuia

- orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Rompetrol către Utilizator, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acest

- informații legate de Carburant și/sau tarifele practicate de Rompetrol într-o anumită perioadă;
- date referitoare la Rompetrol, sau alte date privilegiate ale acestuia.

- Rompetrol garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor Rompetrol
 

Răspundere

- Rompetrol deține dreptul de proprietate asupra tuturor aspectelor siteului

- Rompetrol poate restricționa anumite comportamente abuzive de către cei care accesează software-ul

- Rompetrol își poate limita răspunderea față de utilizator

- Rompetrol nu poate fi ținut responsabil pentru estimările, informațiile financiare și cele cu privire la piața de capital întrucât acestea sunt furnizate numai cu scop informațional. Rompetrol actualizează în mod regulat aceste informații dar din motive obiective pot exista situații în care nu sunt actualizate.

- Rompetrol nu poate fi ținut responsabil de persoanele care decid să utilizeze aceste informații fără a face verificări din surse autorizate
 

Acceptarea Termenilor și Condițiilor de utilizare a Site-ului

- Prin utilizarea site-ului Utilizatorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile de utilizare în ultima versiune actualizată care este publicată pe site începând de la data afișării.

 - Termenii și Condițiile de utilizare a site-ului pot fi modificați oricând de către Rompetrol, aceștia fiind opozabili Utilizatorilor de la data afișării.

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

- Rompetrol asigură, în condițiile legii, păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal ale Utilizatorului și respectarea dreptului acestuia la protecția vieții private, în privința prelucrării datelor sale cu caracter personal. Această obligație nu se aplică în cazul informațiilor dezvăluite deliberat de către Utilizator unor terți.


Categoria datelor cu caracter personal și Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

- Rompetrol va prelucra în scopul furnizării serviciilor prin intermediul site-ului respectiv accesării, funcționarii și dezvoltării site-ului, în scop de marketing, publicitate, comunicări comerciale.

- datele cu caracter personal obținute direct de la Utilizator dacă își constituie Cont de Utilizator, sunt: Nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, adresa de ip, date financiare, societate angajatoare;

 - Utilizatorul este informat că datele menționate la paragraful 5.1., litera a) de mai sus sunt necesare în vederea funizării site-ului și urmează să fie colectate și prelucrate de către Rompetrol în acest scop. Refuzul Utilizatorului de prelucrare a acestor date echivalează cu imposibilitatea furnizării serviciului prin intermediul site-ului și exonerează Rompetrol de orice răspundere în acest sens.
 

Datele de logare

- Ca și mulți alti operatori, colectăm informațiile pe care browserul dvs. le trimite oricând vizitați site-ul nostru ("Date de logare").

- Aceste date din jurnal pot include informații precum adresa IP a dispozitivului dvs., tipul de browser, versiunea browserului, paginile pe care le vizitați în cadrul site-ului, ora și data vizitei dvs., timpul petrecut pe acele pagini și altele statistici.

- În plus, este posibil să folosim servicii ale unor terțe părți, cum ar fi Google Analytics, care colectează, monitorizează și analizează aceste informații în scopuri de marketing, publicitate.

- Cumpărătorul este de acord că datele personale obținute de către Rompetrol despre Utilizator să fie prelucrate de către Rompetrol și afiliații săi în vederea furnizării serviciilor, în scop de marketing și publicitate, pentru crearea de rapoarte statistice și pentru îmbunătărirea serviciilor. Informația va putea fi dezvăluită către terți împuterniciți pentru îndeplinirea scopurilor prelucrării, având acordul expres al Utilizatorului pentru transferul datelor către terți.

- Rompetrol va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care i le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile prezentului Document.

- Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Utilizator cu privire la site fără consimțământul prealabil scris al Furnizorului.
 

Drepturile privind protectia datelor cu caracter personal

- Utilizatorul are dreptul la protecția datelor sale cu caracter personal, astfel cum sunt reglementate de art. 13, art. 15-22 din GDPR și anume: dreptul de informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de rectificare și ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării datelor, dreptul la portabilitate, dreptul de opoziție și dreptul de a nu fi subiect al unei decizii individuale automate.

- Totodată, Utilizatorul va avea dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de GDPR, fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere.

- Pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile de mai sus este suficientă transmiterea unei cereri în atenția Rompetrol.

- Mai multe detalii cu privire la aceste drepturi găsiți în Politica de securitate și protecția datelor ce poate fi accesată aici sau pe site-ul www.kmginternational.com.

- Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorul se poate adresa Rompetrol cu o cerere scrisă la adresa de email [email protected], ori la telefon: 0800 0800 08 / 12

Destinatarii datelor cu caracter personal

- Rompetrol își rezervă dreptul de a permite altei persoane să ducă la îndeplinire în numele său oricare dintre obligațiile din acești Termeni și Condiții. Utilizatorul este informat că Rompetrol poate transfera drepturile și obligațiile care îi revin conform acestor Termeni și Condiții către altă societate din Grupul Rompetrol din UE/EEA sau către persoane împuternicite.

- Transferul se va realiza în vederea asigurării funcționalității siteului datele dumneavoastră urmând astfel a fi accesate de către furnizorii de servicii ai Rompetrol din UE/SEE, cum ar fi agenții de gestionare a stațiilor de carburanți, dezvoltatorii site-ului, agențiile de PR și marketing ce au calitatea de persoane împuternicite conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR), angajații.

- În orice moment, putem dezvălui orice informații care sunt necesare pentru conformare cu prevederile legale către autoritățile de stat sau alți destinatari.

Securitatea datelor cu caracter personal

- Rompetrol implementează măsurile tehnice și organizatorice adecvate în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal pentru respectarea principiilor de legitimitate a operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal și pentru prevenirea incidentelor de securitate care pot duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea accesului neautorizat.

- Datele personale sunt dezvăluite numai persoanelor autorizate, în condiții stabilite prin proceduri tehnice și organizatorice adecvate pentru păstrarea confidențialității datelor personale, de protejare împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, dezvăluirii sau accesului neautorizat, conform legii.

- Scopul prelucrării datelor îl reprezintă informarea clienților, prin diverse mijloace de comunicare (poștă, e-mail, SMS sau orice alt mijloc de comunicare) cu privire la derularea campaniilor sau alte acțiuni de marketing și publicitate desfășurate de ROMPETROL și/sau de către partenerii săi.
 

Securitate

- Siguranța informațiilor dvs. personale este importantă pentru noi, dar nu uitați că nici o metodă de transmitere prin Internet sau o metodă de stocare electronică nu este 100% sigură. În timp ce ne străduim să folosim mijloace acceptabile din punct de vedere comercial pentru a vă proteja informațiile personale, nu putem garanta securitatea absolută.

 

Legături către alte site-uri Web

- Serviciul nostru poate conține legături către site-uri web ale unor terțe părți sau servicii care nu sunt deținute sau controlate de Rompetrol.

- Rompetrol nu are niciun control și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile site-urilor sau serviciilor web ale unor terțe părți. Prin prezenta sunteți de acord și sunteți de acord că Rompetrol nu va fi răspunzătoare pentru, direct sau indirect, niciun prejudiciu sau pierdere cauzată sau presupusă a fi provocată de sau în legătură cu astfel de conținut, produse sau Servicii disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri web sau servicii.

 

Diverse

- Acest site este controlat de către Rompetrol și afiliații săi. Prin accesarea site-ului, Utilizatorii acceptă că orice dispută legată de aceasta va fi guvernată și interpretată în concordanță cu legislația română și va fi dedusă spre soluționare instanțelor judecătorești de drept comun din România.

- Utilizatorii confirmă că au citit și acceptă termenii și condițiile stipulate. Utilizarea Serviciului implică acceptarea în totalitate a acestor termeni și condiții.

- Pentru utilizarea acestui site vă rugăm să citiți cu atenție și să vă dați acceptul cu privire la următorii termeni și condiții în totalitate astfel acceptați termenii și condițiile de utilizare a website-ului și sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

Contactați-ne

Dacă aveți întrebări cu privire la acești Termeni si Conditii, vă rugăm să ne contactați la adresa: [email protected] . In cazul în care nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, vă rugăm să nu utilizați acest site.