Comitete consultative

Comitetul de Audit asista Consiliul de Administratie in indeplinirea responsabilitatilor sale privind integritatea situatiilor financiare ale Societatii, procesul de raportare financiara, sistemul de control intern si gestionarea riscurilor cu care se confrunta Societatea, procesul de audit intern si extern, calificarile si independenta auditorului intern si extern si performanta Companiei, precum si procesul de monitorizare a respectarii legilor si reglementarilor si orice cod aplicabil Companiei.


Membrii Comitetului de Audit sunt:

  • Dan Alexandru IANCU - Presedinte
  • Yedil UTEKOV - Membru
  • Olga TURCANU – Membru

Regulamentul Comitetului de Audit