Comitete consultative

Comitetul de Audit asista Consiliul de Administratie in indeplinirea responsabilitatilor sale privind integritatea situatiilor financiare ale Societatii, procesul de raportare financiara, sistemul de control intern si gestionarea riscurilor cu care se confrunta Societatea, procesul de audit intern si extern, calificarile si independenta auditorului intern si extern si performanta Companiei, precum si procesul de monitorizare a respectarii legilor si reglementarilor si orice cod aplicabil Companiei.

Comitetul de Audit a fost constituit prin decizia Consiliului de Administraţie din data de 13.04.2018 .

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare nr. 1 din data de 27.04.2022 a fost numit dl Dan Alexandru Iancu, auditor financiar înscris la camera auditorilor Financiari din România, în calitate de membru independent în Comitetul de Audit.

Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 4 din data de 02.05.2022 a fost aprobată structura Comitetului de Audit.

Membrii Comitetului de Audit sunt:

  • Dan Alexandru IANCU - Presedinte
  • Batyrzhan TERGEUSSIZOV - Membru
  • Olga TURCANU – Membru

Regulamentul Comitetului de Audit