Structura actionariatului

Rompetrol Well Services are o singură clasă de acțiuni comune nominative, emise în formă dematerializată, și un capital social de 27.819.090 lei împărțit în 278.190.900 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune. Toate acțiunile sunt plătite integral.

Evoluţia capitalului social

Perioada 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 prezent
Capital social (milioane RON) 9,27 13,90 27,81 27,81
Număr acțiuni (milioane) 92,73 139,09 278,19 278,19
Valoare nominală (RON/acțiune) 0,10 0,10 0,10 0,10

Structura sintetică consolidată a acţionarilor, conform datelor furnizate de Depozitarul Central S.A., la data de 31 decembrie 2022

STRUCTURA SINTETICĂ CONSOLIDATĂ A ACŢIONARILOR

Nume Număr acţiuni Procent
KMG INTERNATIONAL N.V. 203.110.150 73,0111%
KJK BALKAN HOLDING S.a.r.l. 29.709.950 10,6797%
Persoane Juridice care dețin fiecare în parte mai putin de 10% din capitalul social 477.712 0,1717%
Persoane Fizice care dețin fiecare în parte mai puțin de 10% din capitalul social 44.893.088 16,1375%
Total 278.190.900 100%