Auditor

În conformitate cu prevederile art. 7 din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, Rompetrol Well Services S.A. are obligația auditării situațiilor financiare anuale individuale ale Companiei, precum și a situațiilor financiare anuale consolidate.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din 27 aprilie 2022 a aprobat renumirea ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L ca auditor financiar al Rompetrol Well Services pentru anii financiari 2022 şi 2023, durata contractului de audit fiind de 2(doi) ani, începând cu data de 27.04.2022.

Pentru exercițiile financiare 2008 – 2023

ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L, 
Coordonate contact:
Adresa: București, clădirea Bucharest Tower Center, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, et. 21, sector 1
Nr. Reg. Com. J40/5964/1999,
CUI 11909783,
Telefon +40 21 402 40 00
Fax +40 21 310 71 93
www.ey.com/RO

Pentru exercițiile financiare 2002 – 2007

Deloitte Audit
Coordonate contact:
Adresa: București, Str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, Etaj 3, Sector 1
Nr.Reg.Com.: J40/6775/1995
CUI: 7756924
Telefon: 021 222 1661

Auditorul intern

Auditul intern este efectuat de o divizie separată structural (departament de audit intern), care raportează din punct de vedere funcţional către Consiliul de administraţie prin intermediul Comitetului de Audit. În scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, acesta raportează direct directorului general.