Adunarea generală a acționarilor an curent

Formulare, rapoarte și informații despre structură, convocări și dividente.

Adunarea generală a acționarilor an curent

Descriere raport
Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 27/28 aprilie 2020
Convocator AGOA și AGEA – 27/28 aprilie 2020 – începând cu ora 10:00 – pentru AGOA, respectiv ora 11:00 – pentru AGEA
Formulare Împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor în AGOA - pct 1,2,4,5,8 si 9
Formulare Împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor în AGOA - pct 3,6 si 7
Formulare Împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor în AGEA
Formulare Buletin de vot prin corespondență pentru AGOA - pct 1,2,4,5,8 si 9
Formulare Buletin de vot prin corespondență pentru AGOA - pct 3,6, si 7
Formulare Buletin de vot prin corespondență pentru AGEA
Regulament privind de desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 1 - Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2019 - Situaţiile financiare anuale individuale pentru 2019
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 1 - Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2019 - Raportul Anual al Consiliului de Administraţie
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 1 - Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2019 - FS MOF 2844
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 2 - Repartizarea profitului anului 2019
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 3 - Descărcarea de gestiune a administratorilor
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 4 - Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2020 - AGOA
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 4 - Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2020 - Buget 2020
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 4 - Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2020 - Plan de investitii 2020
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 5 - Stabilirea remuneraţiei lunare brute datorate pentru exerciţiul financiar 2020 membrilor Consiliului de Administraţie
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 6 şi Nota 7 - Încetarea mandatului de administrator şi alegerea unui nou administrator - AGOA
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 6 şi Nota 7 - Încetarea mandatului de administrator şi alegerea unui nou administrator - Lista cu informaţii privind persoana propusă pentru funcţia de administrator
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 6 şi Nota 7 - Încetarea mandatului de administrator şi alegerea unui nou administrator - CV – Laurenţiu Mădălin Colţănel
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 6 şi Nota 7 - Încetarea mandatului de administrator şi alegerea unui nou administrator - Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaţilor
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 8 - Stabilirea Datei de înregistrare şi a Ex-Date
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 9 - Împuternicirea în vederea semnării şi înregistrării hotărârilor AGOA
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGEA - Nota 1 - Înfiinţarea unui punct de lucru
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGEA - Nota 2 - Stabilirea Datei de înregistrare şi a Ex-Date
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGEA - Nota 3 - Împuternicirea în vederea semnării şi înregistrării hotărârilor AGOA
Proiecte hotărâri AGOA - Proiect Hotarare nr.1 AGOA
Proiecte hotărâri AGOA - Proiect Hotarare nr.2 AGOA
Proiecte hotărâri AGEA
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 27/28 ianuarie 2020
PTR_RC Hotarare AGEA
Rezultat voturi AGEA
Convocator AGEA – 27/28 ianuarie 2020
Formular Imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in AGEA
Formular Buletin de vot prin corespondenta pentru AGEA
Nota de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGEA
Proiecte de Hotarari ale AGEA
Regulament privind desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor