Adunarea generală a acționarilor an curent

Formulare, rapoarte și informații despre structură, convocări și dividente.

Adunarea generală a acționarilor 2024

Data Descriere raport
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 25/26 aprilie 2024
22.04.2024 Raspunsuri la intrebarile formulate de actionari Rompetrol Well Services S.A
12.04.2024 Solicitare acţionar KJK Balkan Holding S.a.r.l completare ordine de zi
12.04.2024 Completare ordine de zi AGOA – 25/26 aprilie 2024
25.03.2024 Convocator AGOA –25/26 aprilie 2024 – începând cu ora 11:00
25.03.2024 Formular Împuternicire specială AGOA - pct 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 si 10
12.04.2024 Formular Împuternicire specială AGOA - pct 1, 2,2(1),2(2), 4, 5, 6, 7,8(1),8(3),8(5), 9 si 10 - actualizate 12.04.2024
25.03.2024 Formular Împuternicire specială AGOA - pct.3 si 8
12.04.2024 Formular Împuternicire specială AGOA - pct.3,8,8(2) si 8(4) - actualizat 12.04.2024
25.03.2024 Formular Buletin de vot prin corespondenta AGOA - pct.1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 si 10
12.04.2024 Formular Buletin de vot prin corespondenta AGOA - pct.1, 2,2(1),2(2), 4, 5, 6, 7,8(1),8(3),8(5), 9 si 10 - actualizate 12.04.2024
25.03.2024 Formular Buletin de vot prin corespondenta AGOA- pct.3 si 8
12.04.2024 Formular Buletin de vot prin corespondenta AGOA- pct.3,8,8(2) si 8(4) - actualizat 12.04.2024
Documente si note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi AGOA 25/26 aprilie 202
25.03.2024 Nota 1 - Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2023
25.03.2024 - Situatiile financiare individuale anuale pentru 2023 pdf
25.03.2024 - Situatiile financiare individuale anuale pentru 2023 xhtml
25.03.2024 - Raportul administratorilor
25.03.2024 - Raportul auditorului
25.03.2024 Nota 2 - Aprobarea modului de repartizare a profitului net al societăţii realizat în anul 2023
12.04.2024 Nota 2(1) - Propunere actionar KJK distribuire dividende
12.04.2024 Nota 2(2) - Propunere actionar KJK distribuire dividende
25.03.2024 Nota 3 - Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societăţii
25.03.2024 Nota 4 si 5 - Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2024
25.03.2024 - Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024
25.03.2024 - Programul de investiţii pentru anul 2024
25.03.2024 Nota 6 – Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administraţie
25.03.2024 Nota 7 – Aprobarea Raportului de Remunerare a structurii de conducere a Societăţii, aferent anului 2023
25.03.2024 - Raportul de remunerare
25.03.2024 Nota 8 - Aprobarea renumirii firmei de audit Ernst & Young Assurance Services SRL
12.04.2024 Prezentare pct 8(1) lit.a
12.04.2024 Prezentare pct 8(1) lit.b
25.03.2024 Nota 9 – Stabilirea Datei de înregistrare, a Ex-datei şi a Datei Plăţii
25.03.2024 Nota 10 – Imputernicirea in vederea semnarii si inregistrarii hotararilor AGOA
25.03.2024 Proiect hotarare AGOA
12.04.2024 Proiect hotarare - actualizat 12.04.2024
25.03.2024 Regulament privind de desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor