Adunarea generală a acționarilor an curent

Formulare, rapoarte și informații despre structură, convocări și dividente.

Adunarea generală a acționarilor an curent

Descriere raport
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30 martie 2021
Raport curent - solicitare KJK Balkan Holding S.a.r.l completare ordine de zi AGEA 29/30 martie 2021
Convocator AGEA – 29/30 martie 2021 – începând cu ora 11:00
Formular Împuternicire specială AGEA
Formular Buletin de vot prin corespondenta AGEA
Documente si note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi AGEA 29/30 martie 2021:
Nota 1 AGEA
Nota 2 AGEA
Nota 3 AGEA
Nota 4 AGEA
Proiect hotarare AGEA
Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 28/29 ianuarie 2021
Completare raport curent 29.01.2021 privind pct.4 Hotarari AGEA-28.01.2021
Rezultat voturi AGOA
Rezultat voturi AGEA
PTR_RC Hotarari AGOA SI AGEA
Raspunsuri la intrebarile formulate de actionari Rompetrol Well Services S.A
Completare ordine de zi AGEA - 28/29 ianuarie 2021
Convocator AGOA și AGEA – 28/29 ianuarie 2021 – începând cu ora 11:00 – pentru AGOA, respectiv ora 11:00 – pentru AGEA
Formular Împuternicire specială AG0A - pct 1, 5 si 6
Formular Împuternicire specială AG0A - pct 2, 3 si 4 actualizat 15.01.2021
Formular Împuternicire specială AG0A - pct 2, 3 si 4
Formular Împuternicire specială AGEA - pct 4, 5, 5(1) 6 si 7 - actualizat 15.01.2021
Formular Împuternicire specială AGEA - pct 4, 5, 6 si 7
Formular Buletin de vot prin corespondenta AG0A - pct 1, 5 si 6
Formular Buletin de vot prin corespondenta AG0A - pct 2, 3 si 4 actualizat 15.01.2021
Formular Buletin de vot prin corespondenta AG0A - pct 2, 3 si 4
Formular Buletin de vot prin corespondenta AGEA - 4, 5, 5(1) 6 si 7 - actualizat 15.01.2021
Formular Buletin de vot prin corespondenta AGEA - pct 4, 5, 6 si 7
Documente si note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi AGOA si AGEA 28/29 ianuarie 2021:
Nota 1 AGOA
Nota 2, 3 si 4 AGOA
Nota 5 AGOA
Nota 6 AGOA
Raport Consiliul de Administratie - Pct 1 AGEA
Raport Consiliul de Administratie - Pct 2 AGEA
Raport Consiliul de Administratie - Pct 3 AGEA
Nota 4 AGEA
Nota 5 AGEA
Propunere KMG International NV politica de dividende
Nota 6 AGEA
Nota 7 AGEA
Proiecte hotarari AGOA
Proiect hotarare AGEA - actualizat 15.01.2021
Proiect hotarare AGEA
Lista propuneri pentru pozitia de membrii ai Consiliului de Administratie _15 ianuarie 2021
Adresa actionar KMG International NV- propunere candidati
CV - Dl. Yedil Utekov - 15.01.2021
CV - Dl. Abzal Doszhanov - 15.01.2021
Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 27/28 aprilie 2020
Rezultat voturi AGOA
Rezultat voturi AGEA
PTR_RC Hotarari AGOA si AGEA
Raspunsuri la intrebarile formulate de actionari Rompetrol Well Services S.A.
Clarificari completare ordine de zi AGOA 27 (28) aprilie 2020
Raport curent- Recomandari privind AGOA si AGEA din 27/28 aprilie 2020 in context COVID-19
Completare Ordine de zi AGOA 27/28 aprilie 2020
Convocator AGOA și AGEA – 27/28 aprilie 2020 – începând cu ora 10:00 – pentru AGOA, respectiv ora 11:00 – pentru AGEA
Formular Împuternicire specială AG0A - pct 1,2,2(1),2(2),2(3),4,5,8 si 9 actualizată 14 aprilie 2020
Formulare Împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor în AGOA - pct 1,2,4,5,8 si 9
Formular Împuternicire specială AGOA - pct 3,6,7 ,7(1) si 7(2) actualizata 14 aprilie 2020
Formulare Împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor în AGOA - pct 3,6 si 7
Formulare Împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor în AGEA
Formular Buletin de vot prin corespondență AG0A - pct 1,2,2(1),2(2),2(3),4,5,8 si 9 actualizat 14 aprilie 2020
Formulare Buletin de vot prin corespondență pentru AGOA - pct 1,2,4,5,8 si 9
Formular Buletin de vot prin corespondență AG0A - pct 3,6,7 ,7(1) si 7(2) actualizat 14 aprilie 2020
Formulare Buletin de vot prin corespondență pentru AGOA - pct 3,6, si 7
Formulare Buletin de vot prin corespondență pentru AGEA
Regulament privind de desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 1 - Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2019 - Situaţiile financiare anuale individuale pentru 2019
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 1 - Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2019 - Raportul Anual al Consiliului de Administraţie
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 1 - Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2019 - FS MOF 2844
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 2 - Repartizarea profitului anului 2019
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 3 - Descărcarea de gestiune a administratorilor
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 4 - Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2020 - AGOA
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 4 - Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2020 - Buget 2020
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 4 - Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2020 - Plan de investitii 2020
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 5 - Stabilirea remuneraţiei lunare brute datorate pentru exerciţiul financiar 2020 membrilor Consiliului de Administraţie
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 6 şi Nota 7 - Încetarea mandatului de administrator şi alegerea unui nou administrator - AGOA
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 6 şi Nota 7 - Încetarea mandatului de administrator şi alegerea unui nou administrator - Lista cu informaţii privind persoana propusă pentru funcţia de administrator
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 6 şi Nota 7 - Încetarea mandatului de administrator şi alegerea unui nou administrator - CV – Laurenţiu Mădălin Colţănel
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 6 şi Nota 7 - Încetarea mandatului de administrator şi alegerea unui nou administrator - Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaţilor
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 7(2) – Renumire auditor
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 8 - Stabilirea Datei de înregistrare şi a Ex-Date
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 9 - Împuternicirea în vederea semnării şi înregistrării hotărârilor AGOA
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGEA - Nota 1 - Înfiinţarea unui punct de lucru
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGEA - Nota 2 - Stabilirea Datei de înregistrare şi a Ex-Date
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGEA - Nota 3 - Împuternicirea în vederea semnării şi înregistrării hotărârilor AGOA
Proiecte hotărâri AGOA - Proiect Hotarare nr.1 AGOA
Proiecte hotărâri AGOA - Proiect Hotarare nr.2 AGOA
Proiecte Hotarâri AGOA - Proiect Hotarâre nr. 3 AGOA
Proiecte Hotarâri AGOA - Proiect Hotarâre nr. 4 AGOA
Proiecte Hotarâri AGOA - Proiect Hotarâre nr. 5 AGOA
Proiecte hotărâri AGEA
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 27/28 ianuarie 2020
PTR_RC Hotarare AGEA
Rezultat voturi AGEA
Convocator AGEA – 27/28 ianuarie 2020
Formular Imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in AGEA
Formular Buletin de vot prin corespondenta pentru AGEA
Nota de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGEA
Proiecte de Hotarari ale AGEA
Regulament privind desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor