Adunarea generală a acționarilor an curent

Formulare, rapoarte și informații despre structură, convocări și dividente.

Adunarea generală a acționarilor 2023

Descriere raport
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26/27 aprilie 2023
Rezultat voturi
Raport curent Hotarari AGOA
Raspunsuri la intrebarile formulate de actionari Rompetrol Well Services S.A
Completare ordine de zi AGOA – 26/27 aprilie 2023
Convocator AGOA – 26/27 aprilie 2023 – începând cu ora 11:00
Formular Împuternicire specială - pct.1,2,4,5,8,9 si 10
Formular Împuternicire specială - pct.1,2, 2(1), 2(2), 4, 5, 8, 9 si 10 – actualizat 13.04.2023
Formular Împuternicire specială - pct. 3,6 si 7
Formular Împuternicire specială - pct. 3 , 6 si 7 - actualizat 13.04.2023
Formular Buletin de vot prin corespondenta - pct. 1,2,4,5,8,9 si 10
Formular Buletin de vot prin corespondenta - pct.1,2, 2(1), 2(2), 4, 5, 8, 9 si 10 – actualizat 13.04.2023
Formular Buletin de vot prin corespondenta - pct. 3,6 si 7
Formular Buletin de vot prin corespondenta - pct. 3 , 6 si 7 - actualizat 13.04.2023
Documente si note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi AGOA 26/27 aprilie 2023:
Nota 1 - Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2022
- Situatiile financiare individuale anuale pentru 2022 pdf
- Situatiile financiare individuale anuale pentru 2022 xhtml
- Raportul administratorilor
- Raportul auditorului
Nota 2 - Aprobarea modului de repartizare a profitului net al societăţii realizat în anul 2022
Solicitare acţionar KJK Balkan Holding S.a.r.l completare ordine de zi
Nota 2(1) - Propunere actionar KJK distribuire dividende
Nota 2(2) - Propunere actionar KJK distribuire dividende
Nota 3 - Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societăţii
Nota 4 - Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2023 şi a programului de investiţii pentru anul 2023
- Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023
- Programul de investiţii pentru anul 2023
Nota 5 – Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administraţie
Nota 6 si 7 – încetarea mandatului de membru al Consiliului de Administraţie si alegerea unui membru al Consiliului de Administraţie
Lista propuneri pentru pozitia de membrii ai Consiliului de Administratie – 13.04.2023
Adresa actionar KMG International – propuneri candidati – 13.04.2023
CV Batyrzhan Tergeussizov
- Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatilor
Nota 8 – Aprobarea Raportui de Remunerare a structurii de conducere a Societăţii, aferent anului 2022
- Raportul de remunerare
Nota 9 – Stabilirea Datei de înregistrare, a Ex-datei şi a Datei Plăţii
Nota 10 – Imputernicirea in vederea semnarii si inregistrarii hotararilor AGOA
Proiect de hotărâre
Proiect hotarare - actualizat 13.04.2023
Regulament privind de desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor