Informații despre acțiuni

Admiterea la tranzacţionare a acţiunilor Societăţii pe piaţa secundară BVB a fost hotărâtă prin Decizia Consiliului Bursei privind admiterea la tranzacţionare nr. 133/ 26.03.1998, tranzacţionarea în cadrul BVB începând cu data de 18.06.1998. Anterior acestei date acţiunile Societăţii au fost listate pe piaţa reglementată operată de RASDAQ.

Acţiunile Societăţii sunt cotate la categoria standard din cadrul BVB sub simbolul de piaţă “PTR”.

Informaţii acţiuni

Simbol la Bursa de Valori București PTR
Piața de tranzacționare BVB, categoria Standard, acțiuni - din 18 iunie 1998
Număr total de acțiuni 278.190.900
Valoare nominală 0,10 lei
Capital social subscris și vărsat 27.819.090 lei
Tipul acțiunilor comune, ordinare, nominative, dematerializate, indivizibile
Cod ISIN ROPESAACNOR0
Cod Bloomberg (BBGID) BBG000BRRV27
Indici care conțin actiunea PTR Indicii BVB; BET-NG

Dividende

Prețul de piață
 

Cu ajutorul linkurilor de mai jos se poate accesa site-ul Bursei de Valori București, pentru a consulta următoarele informaţii:

 • Datele de tranzactionare întârziate cu 15 minute, privind acțiunile Rompetrol Well Services: Click aici
 • Reprezentarea grafică a evoluției prețului și volumul acțiunilor: Click aici


Hotărârea AGA referitoare la repartizarea profitului pentru anul 2023
Adunarea generală a acționarilor Rompetrol Well Services S.A. din 25 aprilie 2024 a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2023, pe următoarele destinații:

 • (i) dividende din profitul 2023 - 0,042301 lei brut/acţiune

Aprobarea datei plăţii dividendelor ca fiind data de 12.07.2024;
Hotărârea AGOA nr. 1/2024 din 25 aprilie 2024 poate fi consultată integral în secțiunea Relația cu Investitorii > Adunarea generală a acționarilor an curent.

 

Hotărârea AGA referitoare la repartizarea profitului pentru anul 2022
Adunarea generală a acționarilor Rompetrol Well Services S.A. din 26 aprilie 2023 a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2022, pe următoarele destinații:

 • (i) dividende din profitul 2022 - 0,008805 lei brut/acţiune

Aprobarea datei plăţii dividendelor ca fiind data de 12.07.2023;
Hotărârea AGOA nr. 1/2023 din 26 aprilie 2023 poate fi consultată integral în secțiunea Relația cu Investitorii > Adunarea generală a acționarilor an curent.


Hotărârea AGA referitoare la repartizarea profitului pentru anul 2021
Adunarea generală a acționarilor Rompetrol Well Services S.A. din 27 aprilie 2022 a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2021, precum și schimbarea destinaţiei rezervelor constituite din profitul net al societăţii obţinut în anii precedenți şi schimbarea destinaţiei unor sume din alte rezerve.

 • (i) dividende din profitul 2021 - suma de 1.629.634 lei respectiv 0,005857970 lei brut/acţiune
 • (ii) dividende din rezerve constituite din profit din anii precedenţi - suma de 15.977.937 lei respectiv 0,057435153 lei brut/acţiune;
 • (iii) dividende din alte reserve – suma de 29.935.254 lei, respectiv 0,107606877 lei brut/acţiune
Total dividende: 0,1709 lei brut/acţiune Aprobarea datei plăţii dividendelor ca fiind data de 25.10.2022; Hotărârea AGOA nr. 1/2022 din 27 aprilie 2022 poate fi consultată integral în secțiunea Relația cu Investitorii > Adunarea generală a acționarilor.


Hotărârea AGA referitoare la repartizarea profitului pentru anul 2020
Adunarea generală a acționarilor Rompetrol Well Services S.A. din 26 aprilie 2021 a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2020, precum și schimbarea destinaţiei rezervelor constituite din profitul net al societăţii obţinut în anii precedenți.
 • (i) dividende din profitul 2020 - suma de 4.362.951 lei respectiv 0,0156833 lei brut/acţiune
 • (ii) dividende din rezerve consituite din profit în ultimii ani - suma de 29.210.045 lei respectiv 0,1050 lei brut/acţiune

Total dividende: 0,1206833 lei brut/acţiune Aprobarea datei plăţii dividendelor ca fiind data de 08.07.2021; Hotărârea nr. 1/2021 AGOA din 26 aprilie 2021 poate fi consultată integral în secțiunea Relația cu Investitorii > Adunarea generală a acționarilor.


Hotărârea AGA referitoare la repartizarea profitului pentru anul 2019
Adunarea generală a acționarilor Rompetrol Well Services S.A. din 27 aprilie 2020 a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019, pe următoarele destinații:

 • (i) dividende - suma de 12.170.108 lei respectiv 0,0437 lei brut/acţiune
Aprobarea datei plăţii dividendelor ca fiind data de 09.07.2020; Hotărârea nr. 1/2020 AGOA din 27 aprilie 2020 poate fi consultată integral în secțiunea Relația cu Investitorii > Adunarea generală a acționarilor.


Hotărârea AGA referitoare la repartizarea profitului pentru anul 2018
Adunarea generală a acționarilor Rompetrol Well Services S.A. din 24 aprilie 2019 a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2018, pe următoarele destinații:
 • (i) dividende - suma de 5.007.436 lei respectiv 0,018 lei brut/actiune
 • (ii) alte rezerve- suma de 11.879.204 lei;
Aprobarea datei plăţii dividendelor ca fiind data de 02.07.2019;
Hotărârea nr. 1/2019 AGOA din 24 aprilie 2019 poate fi consultată integral în secțiunea Relația cu Investitorii > Adunarea generală a acționarilor.


Hotărârea AGA referitoare la repartizarea profitului pentru anul 2017
Adunarea generală a acționarilor Rompetrol Well Services S.A. din 27 aprilie 2018 a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2017, pe următoarele destinații:
 • (i) dividende - suma de 723.296 lei respectiv 0,0026 lei brut/actiune
 • (ii) alte rezerve - suma de 1.719.150 lei
Aprobarea datei plăţii dividendelor ca fiind data de 05.06.2018; Hotărârea nr. 1/2018 AGOA din 27 aprilie 2018 poate fi consultată integral în secțiunea Relația cu Investitorii > Adunarea generală a acționarilor.


Hotărârea AGA referitoare la repartizarea profitului pentru anul 2014
Adunarea generală a acționarilor Rompetrol Well Services S.A. din 28 aprilie 2015 a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2014, pe următoarele destinații:
 • (i) dividende - suma de 5.563.818 lei respectiv 0,0200 lei brut/actiune
 • (ii) alte rezerve- suma de 3.292.927 lei;
Aprobarea datei plăţii dividendelor ca fiind data de 10.09.2015;
Hotărârea nr. 1/2015 AGOA din 28 aprilie 2015 poate fi consultată integral în secțiunea Relația cu Investitorii > Adunarea generală a acționarilor.


Hotărârea AGA referitoare la aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2013
Adunarea generală a acționarilor Rompetrol Well Services S.A. din 28 aprilie 2014 a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2013, pe următoarele destinații:
 • dividende - suma de 8.345.727 lei respectiv 0,03 lei brut/actiune
 • alte rezerve- suma de 19.253.292 lei;
Termenul de plată al dividendelor este de 6 luni de la data adunării generale a acţionarilor de stabilire a dividendelor, termen prevăzut în art. 238 alin. 2 din Legea nr. 297/2004.
Hotărârea nr. 1/2014 AGOA din 28 aprilie 2014 poate fi consultată integral în secțiunea Relația cu Investitorii > Adunarea generală a acționarilor.

 
Registrul Acționarilor

Evidența acțiunilor și acționarilor Rompetrol Well Services S.A. este ținută de Depozitarul Central S.A. București.
Acționarii Rompetrol Well Services trebuie să se adreseze Depozitarului Central în cazurile în care le sunt necesare următoarele servicii:
 • eliberare de extras de cont și lista de coduri confidențiale;
 • eliberare istoric de cont și sumar al pozițiilor de cont;
 • modificarea datelor de identificare (modificare nume/denumire, adresă);
 • efectuarea transferurilor directe pentru cauza de moarte (moșteniri);
 • efectuarea transferurilor directe între rude sau afini.
Solicitările trebuie adresate direct Depozitarului Central, cu sediul în București, Bd. Carol I nr 34 - 36, sector 2, cod poștal 020922 sau, în unele cazuri, Participanților (societăți de servicii de investiții financiare, bănci custode) care efectuează astfel de servicii.
Lista Participanților și a serviciilor pe care aceștia le pot efectua sunt disponibile pe site-ul Depozitarului Central: www.depozitarulcentral.ro