Informații despre acțiuni

Admiterea la tranzacţionare a acţiunilor Societăţii pe piaţa secundară BVB a fost hotărâtă prin Decizia Consiliului Bursei privind admiterea la tranzacţionare nr. 133/ 26.03.1998, tranzacţionarea în cadrul BVB începând cu data de 18.06.1998. Anterior acestei date acţiunile Societăţii au fost listate pe piaţa reglementată operată de RASDAQ.

Acţiunile Societăţii sunt cotate la categoria standard din cadrul BVB sub simbolul de piaţă “PTR”.

Informaţii acţiuni

Simbol la Bursa de Valori București PTR
Piața de tranzacționare BVB, categoria Standard, acțiuni - din 18 iunie 1998
Număr total de acțiuni 278.190.900
Valoare nominală 0,10 lei
Capital social subscris și vărsat 27.819.090 lei
Tipul acțiunilor comune, ordinare, nominative, dematerializate, indivizibile
Cod ISIN ROPESAACNOR0
Cod Bloomberg (BBGID) BBG000BRRV27
Indici care conțin actiunea PTR Indicii BVB; BET-NG

Prețul de piață

Cu ajutorul linkurilor de mai jos se poate accesa site-ul Bursei de Valori București, pentru a consulta următoarele informaţii:

Datele de tranzactionare întârziate cu 15 minute, privind acțiunile Rompetrol Well Services:

Click aici

Reprezentarea grafică a evoluției prețului și volumul acțiunilor:

Click aici

Dividende

Hotărârea AGA referitoare la repartizarea profitului pentru anul 2017

Adunarea generală a acționarilor Rompetrol Well Services S.A. din 27 aprilie 2018 a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2017, pe următoarele destinații:

 (i) dividende - suma de 723.296 lei respectiv 0,0026 lei brut/actiune

 (ii) dividende - suma de 723.296 lei respectiv 0,0026 lei brut/actiune

Aprobarea datei plăţii dividendelor ca fiind data de 05.06.2018;

Hotărârea nr. 1/2018 AGOA din 27 aprilie 2018 poate fi consultată integral în secțiunea Relația cu Investitorii > Adunarea generală a acționarilor.

Hotărârea AGA referitoare la repartizarea profitului pentru anul 2014

Adunarea generală a acționarilor Rompetrol Well Services S.A. din 28 aprilie 2015 a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2014, pe următoarele destinații:

 (i) dividende - suma de 5.563.818 lei respectiv 0,0200 lei brut/actiune

 (ii) alte rezerve- suma de 3.292.927 lei;

Aprobarea datei plăţii dividendelor ca fiind data de 10.09.2015;

Hotărârea nr. 1/2015 AGOA din 28 aprilie 2015 poate fi consultată integral în secțiunea Relația cu Investitorii > Adunarea generală a acționarilor.

Hotărârea AGA referitoare la aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2013

Adunarea generală a acționarilor Rompetrol Well Services S.A. din 28 aprilie 2014 a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2013, pe următoarele destinații

dividende - suma de 8.345.727 lei respectiv 0,03 lei brut/actiune

alte rezerve- suma de 19.253.292 lei;

Termenul de plată al dividendelor este de 6 luni de la data adunării generale a acţionarilor de stabilire a dividendelor, termen prevăzut în art. 238 alin. 2 din Legea nr. 297/2004.

Hotărârea nr. 1/2014 AGOA din 28 aprilie 2014 poate fi consultată integral în secțiunea Relația cu Investitorii > Adunarea generală a acționarilor.

Registrul Acționarilor

Evidența acțiunilor și acționarilor Rompetrol Well Services S.A. este ținută de Depozitarul Central S.A. București.

Acționarii Rompetrol Well Services trebuie să se adreseze Depozitarului Central în cazurile în care le sunt necesare următoarele servicii:

  • eliberare de extras de cont și lista de coduri confidențiale;
  • eliberare istoric de cont și sumar al pozițiilor de cont;
  • modificarea datelor de identificare (modificare nume/denumire, adresă);
  • efectuarea transferurilor directe pentru cauza de moarte (moșteniri);
  • efectuarea transferurilor directe între rude sau afini.

Solicitările trebuie adresate direct Depozitarului Central, cu sediul în București, Bd. Carol I nr 34 - 36, sector 2, cod poștal 020922 sau, în unele cazuri, Participanților (societăți de servicii de investiții financiare, bănci custode) care efectuează astfel de servicii.

Lista Participanților și a serviciilor pe care aceștia le pot efectua sunt disponibile pe site-ul Depozitarului Central: www.depozitarulcentral.ro