Postat la 16.05.2022, 18:15 Comunicate de presă

Rezultatele financiare pentru trimestru 1 2022

Rompetrol Well Services S.A. (PTR) este una dintre cele mai importante companii de servicii speciale la sondă din România. Aceasta asigură o gamă largă de servicii pentru sondele de petrol şi gaze naturale din România şi Europa de Est (cimentări, operaţiuni de consolidare şi împachetări, stimulări, testări, instrumentaţii, operaţiuni de tubare a sondelor, etc).În primul trimestru al acestui an, piaţa de upstream a continuat să fie una volatilă, cu un nivel scăzut de noi investiţii şi lucrări din partea clienţilor. Această evoluţie s-a reflectat şi în volumul operaţiilor realizate de clienţii noştri, în scădere cu 12% faţă de nivelul înregistrat în perioada similară din 2021 şi cu 40% faţă de cel din T1 2020.

Mai mult, contextul geopolitic şi incertitudinea cu care se confruntă regiunea în această perioadă au declanşat o creştere accentuată a preţurilor de achiziţie pentru bunurile şi serviciile contractate de către companie pentru desfăşurarea activităţilor curente, dar şi o fluctuaţie a timpilor de livrare. Toţi aceşti factori au contribuit la înregistrarea unui rezultat negativ în primul trimestru.

Compania a continuat în T1 2022 să îşi gestioneze toate angajamentele în condiţii de echilibru financiar, cu asigurarea tuturor disponibilităţilor de cash pentru achitarea integrală şi în termen a angajamentelor comerciale, a drepturilor salariale şi a datoriilor bugetare. Poziţia de lichiditate solidă a permis Companiei finanţarea integrală a capitalului de lucru din surse proprii.

RON

 

 

 

 

Trim I 2022

Trim I 2021

Trim IV 2021

Venituri din exploatare, din care:

11,403,127

12,259,002

13,392,576

Servicii prestate

11,288,515

11,945,934

12,476,862

Cheltuieli de exploatare

(12,909,004)

(11,782,806)

(13,500,784)

Rezultat din exploatare

(1,505,877)

476,196

(108,207)

EBITDA *)

(443,764)

1,477,258

1,818,898

Venituri financiare nete

636,899

520,560

481,969

REZULTAT NET

(868,978)

877,667

355,062

Disponibilitati cu lichiditate imediata

57,874,563

86,848,466

55,249,469

*) EBITDA = Rezultat din exploatare - ajustari de valoare privind activele imobilizate si activele circulante - ajustari privind provizioanele

Rompetrol Well Services S.A. informează investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului pentru trimestrul I 2022. Raportul alcătuit în conformitate cu legislaţia aplicabilă va fi pus la dispoziţia publicului incepand cu 16 mai 2022 orele 18.00, în scris, la cerere, precum şi în format electronic, pe website-ul Societăţii: rompetrolwellservices.kmginternational.com/ Relaţia cu investitorii / Rezultate financiare şi rapoarte / Rapoarte interimare trimestriale.

 

Rompetrol Well Services S.A a fost înfiinţată în 1951 ca societate de stat în subordinea Ministerului Petrolului şi Chimiei, sub denumirea de “ICOTS - Întreprinderea de Cimentări, Operaţiuni şi Transporturi Speciale”. Din 1990, compania a devenit societatea comercială Petros Ploieşti şi a fost listată din 1998 la Bursă de Valori Bucureşti. Grupul Rompetrol (în prezent, KMG International) a preluat în 2000 pachetul majoritar de acţiuni, având în prezent o participaţie de 73%.